ต้องไม่สูญเสีย! ‘บิ๊กป้อม’ คุมเข้มเมาแล้วขับจับยึดรถ อนุโลมนั่งท้ายกระบะช่วงสงกรานต์

วันที่ 23 มี.ค.61 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ หรือ นปถ. เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พิจารณาแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2560 – 2563 ภายใต้วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นสู่มาตรฐาน การสัญจรที่ปลอดภัยด้วยกัน โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

พลเอก ประวิตร กล่าวว่า การประชุมวันนี้จะเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย พร้อมกันนี้ประชาชนต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่ขับรถเร็ว เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย ส่วนมาตรการ “เมาแล้วขับ จับยึดรถ” จะยังคงบังคับใช้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 รวมถึงการนั่งท้ายรถกระบะ ขอให้นั่งได้ในจุดที่ปลอดภัย ไม่นั่งบนขอบรถกระบะ ไม่ใช้ความเร็วสูง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะคอยตรวจสอบอยู่แล้ว ส่วนเรื่องการควบคุมดูแลรถบัส 2 ชั้น ขณะนี้กระทรวงคมนาคมได้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด และจะไม่มีการให้ต่อทะเบียนเพิ่มเติมจากนี้ ส่วนที่มีอยู่ให้มีการปรับปรุงมาตรฐานให้มีความปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมเน้นย้ำให้ความสำคัญกับการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนที่ครอบคลุมทุกมิติ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ใน 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ ทั้งการปฏิรูประบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน การเสริมสร้างวัฒนธรรมความปบอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน ประเทศไทยขนส่งทางถนนปลอดภัย 4.0 และประชารัฐเพื่อถนนปลอดภัย ขณะเดียวกัน นปถ. ได้พิจารณาผลการจัดตั้งสถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อที่จะเสนอให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการศึกษารูปแบบขั้นตอนการจัดการ และอำนาจหน้าที่ขององค์กร เพื่อใช้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

นอกจากนี้ ในที่ประชุม นปถ.จะนำผลการประชุมไปปรับแก้ไขเพิ่มเติมให้แผนแม่บทด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2560-2563 มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

keyboard_arrow_up