เปิดใจ ครูถอดเสื้อ ชี้แค่เกม 3 นาที ฝึกผู้นำให้เสียสละ ขอโทษสังคมถ้ามองไม่เหมาะ (คลิป)

จากกรณีโลกออนไลน์ แชร์ภาพกลุ่มข้าราชการจัดกิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมช่วงหนึ่ง ได้มีการให้ข้าราชการผู้ชายถอดเสื้อเชิงเป็นการทำโทษจากกิจกรรมดังกล่าว จนหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสม

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 4 ชี้แจงกับทีมข่าวอมรินทร์ เกี่ยวกับกรณีที่ปรากฏว่า มีการแพร่ภาพ กลุ่มคุณครูถอดเสื้อ ว่าเป็นเพียงกิจกรรมเพียงช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งกิจกรรมนี้จะให้วิทยากรดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์คือการละลายพฤติกรรม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รู้จักกันอย่างเร็วที่สุด

เพราะกิจกรรมมีเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมจับคู่พูดคุยสัมภาษณ์กัน ใครไม่มีคู่ จะโดนจับออกมาเต้นโชว์ เพื่อความสนุกสนาน กิจกรรมนี้สร้างความสามัคคี ทำให้ทุกคนมีความสุข สร้างความรักสามัคคี จากคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ก็ได้รู้จักกัน โดยครู สพม. 4 จากจังหวัดปทุมธานี และสระบุรี ได้มาเรียนรู้และรู้จักกันมากขึ้น

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ (สพม. 4)

อีกวัตถุประสงค์หนึ่งของการละลายพฤติกรรม คือฝึกการเป็นผู้นำ และการเป็นผู้ตาม ในขณะเดียวกัน คนหนึ่งต้องรู้จักนำ และคนหนึ่งต้องรู้จักตาม มีการทำงานร่วมกัน ให้ทุกคนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันตอบคำถาม และสุดท้ายคือการมีจิตอาสา ส่วนภาพที่ออกไป ย้ำว่า เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของกิจกรรมในกลุ่ม

หลังจากนั้น วิทยากรได้ถามว่าใครจะเป็นผู้นำ ใครจะเป็นผู้แทนออกมาแสดง จึงได้ให้คุณครูผู้ชายออกมาแสดง จากนั้นก็ได้ให้ถอดเสื้อ เพราะว่าหากใส่เสื้อ ก็หมายถึงว่าไม่ได้เกิดความแตกต่าง เนื่องด้วยตอนนั้นไม่มีอุปกรณ์ จึงมองว่าเป็นผู้ชายคงไม่เป็นไร แต่คงดูไม่เหมาะสมเล็กน้อยตามความคิดเห็น คุณครูผู้ชาย ยินยอมถอดเสื้อ พร้อมได้มีถ่ายภาพเกิดขึ้น หลังจากนั้นจึงนำไปโพสต์ ในกิจกรรมนี้ ใช้เวลาเพียงแค่ 3 นาทีเท่านั้น

บรรยากาศงานกิจกรรมร่วมความสามัคคีของครูจาก 2 จังหวัด

อย่างไรก็ตาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 4 มีความกังวลใจ แม้แต่หัวหน้าคณะวิทยากร ได้เข้ามากราบขอโทษ ผอ.เขต และกราบขอโทษ คณะผู้เข้าอบรมทั้งหมด โดยได้แนะนำวิทยากรว่า บางอย่างไม่เหมาะสมให้ปรับ อย่านำไปใช้ ซึ่งทางวิทยากรก็ยินดี

ดร.งามพิศ อยากฝากถึงสื่อสังคมออนไลน์ อย่าด่วนสรุปโดยไม่ทราบข้อมูล จนทำให้เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะภาพที่ออกมาเป็นภาพที่ตนมาเปิดการอบรม แต่เนื้อหาการอบรม ไม่ใช่แค่เพียงการละลายพฤติกรรมในส่วนนี้ แต่ให้ความรู้คุณครูหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เรื่องการเป็นครูยุคใหม่ทำตัวอย่างไร การสร้างวินัยให้เกิดขึ้นกับครู การมีจิตวิญญาณความเป็นครู จะต้องทำอย่างไรในการสอนและถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนและยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมาก ที่เป็นเนื้อหาความรู้ที่ครูจะต้องนำไปใช้ เพราะการอบรมครูผู้ช่วยรุ่นนี้ คือรุ่นที่บรรจุแล้ว 2 ปี แต่ยังไม่ได้รับการอบรมความรู้ ซึ่งทาง สพม. 4 ต้องการให้ครูนำประสบการณ์ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในทางที่ถูกต้อง

วันนี้ (20 มี.ค.) ทีมข่าวเดินทางมาที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม และเป็นที่มาของภาพดังกล่าว พบว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “โครงการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพอในประชาคมอาเซียน” โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 313 คน

บรรยากาศกิจกรรมการแสดง AEC เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์

ช่วงค่ำวันนี้ มีการจัดกิจกรรมภาคกิจกรรมช่วงกลางคืน คือ กิจกรรมสันทนาการ และการแสดงของครูใหม่ โดยทุกคนแต่งกายชุดประจำชาติของแต่ละประเทศ ในกิจกรรมการแสดง AEC เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ โดยแบ่งเป็น 10 กลุ่ม เป็นการให้ความรู้ว่าแต่ละประเทศมีวัฒนธรรมอย่างไรบ้าง

นายนพัสชวินทร์ มูลทาทอง บุคคลในภาพชุดราชการถอดเสื้อ

จากนั้นทีมข่าว ได้สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น กับ นายนพัสชวินทร์ มูลทาทอง ซึ่งเป็นชายในภาพที่ใส่เครื่องแบบข้าราชการ แล้วมีการถอดเสื้อ โดย นายนพัสชวินทร์ บอกกับทีมข่าวว่า ตนเองรู้สึกว่ากิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความเสียสละ และฝึกการเป็นผู้นำ ไม่ได้คิดว่าเป็นการโป๊ หรืออนาจารใดๆ เพราะขณะทำกิจกรรม ครูวิทยาการต้องการให้ทุกคนรู้จักกัน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดโครงการ

โดยในกิจกรรมดังกล่าว ตนเป็นอาสาสมัครออกไปยืน ครูวิทยากรจึงให้มีการเสียสละ ฝึกภาวะความเป็นผู้นำ โดยเสียสละสิ่งของมีค่าในตัว ก่อนจะมาถึงช่วงถอดเสื้อ ตนได้ถอดป้ายชื่อ ถุงเท้า ของมีค่าอื่นๆ ก่อนจะถูกพิสูจน์ให้ถอดเสื้อตามมา ซึ่งช่วงที่ถอดเสื้อ ก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้น

ส่วนกรณีที่สังคม กำลังมองว่า การถอดเสื้อเป็นส่วนที่ทำให้เสื่อมเสีย และไม่เหมาะสม ขณะที่ยังอยู่ในชุดของข้าราชการสีกากี นายนพัสชวินทร์ มองว่า ตนมีความรู้สึกเช่นนั้น แต่เพราะเป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม จึงมองว่าไม่เสียหายมากเท่าที่ควร อีกอย่างถือว่าเป็นกิจกรรมภายใน ซึ่งก็ไม่คิดว่าจะมีคนนำภาพส่งออกไปเผยแพร่ และมองว่า ถ้าเป็นชุดอื่นที่ไม่ใช่ชุดข้าราชการ คงจะไม่ดูแย่ หรือถูกสังคมมองแบบนี้

น.ส.ณุกานดา พาสุวรรณ (ซ้าย), น.ส.ปวิตรา มีชัย (ขวา) ผู้เข้าร่วมอบรม

นอกจากนี้ ทีมข่าวยังได้พบกับ 2 ครูผู้ช่วยหญิง ที่เข้าร่วมอบรวมด้วยกันในครั้งนี้ คือ น.ส.ณุกานดา พาสุวรรณและ น.ส.ปวิตรา มีชัย โดยทั้ง 2 ไม่ได้มองว่า เป็นการอนาจารใดๆ เพราะเป็นหนึ่งในกิจกรรมเท่านั้น ซึ่งภาพที่เผยแพร่ออกไปเป็นเพียงภาพนิ่ง 1 ภาพ ที่ทำให้คนเข้าใจผิด ถ้าหากเห็นภาพรวมทั้งหมดก็คงจะไม่เข้าใจในลักษณะแบบนั้น

ส่วนในกิจกรรม ที่มีครูผู้ช่วยชาย แต่งชุดข้าราชการถอดเสื้อนั้น แม้ว่าจะถูกสังคมมองว่าไม่เหมาะสม ตนจึงอยากขอโทษสังคม และมองว่า หากกิจกรรมดังกล่าว พอมีเวลาสามารถเปลี่ยนเป็นชุดอื่นได้ ก็คงจะไม่มีกระแสด้านลบออกไป แต่ด้วยเวลาจำกัด ทำให้ครูผู้ช่วยแต่ละคนต้องร่วมกิจกรรมด้วยชุดข้าราชการ

บรรยากาศการจัดกิจกรรมนันทนาการ

จากนั้นทีมข่าวได้รับคลิปวิดีโอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดังกล่าว ก่อนที่จะนำไปสู่ช่วงที่ข้าราชการครูผู้ชายถอดเสื้อ โดยภาพในคลิปเป็นกิจกรรมนันทนาการ มีการร้องเพลงและเต้น ซึ่งก็เป็นคลิปที่คณะผู้จัดงานอ้างว่า นอกจากกิจกรรมที่มีข้าราชการชายถอดเสื้อ ก็ยังมีในมุมอื่นที่ยังไม่ถูกเผยแพร่ซึ่งเป็นภาพกิจกรรมที่ดี

 

keyboard_arrow_up