ทิชา ณ นคร โพสต์จวก ขรก. โกงเงินคนจน ชี้ทำงานกับกลุ่มคนเปราะบาง แต่ไร้จิตสำนึก

จากกรณีที่ น.ส.ปนิดา ยศปัญญา นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร้องเรียนต่อเลขาธิการ คสช. จากการที่ถูกผู้อำนวยการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ สั่งให้ปลอมแปลงเอกสารทางราชการในการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งการปลอมลายมือชื่อผู้ที่ได้รับเงินไปรวมกว่า 2,000 ราย คิดเป็นงบประมาณกว่า 6,900,000 บาท จนนำไปสู่การขยายผลการตรวจสอบไปยังจังหวัดอื่นๆ

ล่าสุด นางทิชา ณ นคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์กรณีการโกงเงินคนจนดังกล่าวโดยระบุว่า…ข้าราชการ (จำนวนหนึ่ง) ในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โกงเงิน คนจน ผู้ติดเชื้อ โดยความจริงนี้เริ่มจาก การเปิดโปงของนักศึกษาฝึกงาน ที่ไม่มีตำแหน่ง บทบาท หน้าที่ในการตรวจสอบใดๆ ขณะที่ผู้มีตำแหน่ง มีหน้าที่ ตั้งแต่ …ระดับผู้ตรวจ รองอธิบดี อธิบดี ปลัด สตง. ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าฯ ฯลฯ ไม่รู้ ไม่ชี้ ไม่มี ไม่ทราบ ไม่พบรายงาน แต่ความจริง คือ ขณะนี้พบการโกงโดยทีมข้าราชการกระทรวง พม. ซึ่งมีภารกิจต้องทำงานกับคนจนยาก ประสบปัญหา 25 จังหวัดแล้ว (กัลยาณมิตรท่านหนึ่งบอกว่า 44 จังหวัดแล้วค่ะ)

ข้าราชการ (จำนวนหนึ่ง) ในกระทรวงศึกษาธิการ โกงเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต เป้าหมายกองทุน คือ เพื่อช่วยเด็กยากจนและป้องการเป็นเหยื่อตกเขียว ขณะนี้พบยอดที่ถูกโกง โดยการโอนเข้าบัญชีข้าราชการที่เกี่ยวข้อง 88 ล้านบาท

เชื่อว่า ข้าราชการทุกคนที่ทำงานกับประชากรกลุ่มเปราะบาง รู้ดีว่า บ้านเมืองเรามีครอบครัว มีเด็กและเยาวชนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษเท่าไหร่ จากนั้น รัฐก็ได้ตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อช่วยเหลือ โดยผ่านทางกระทรวงหรือกลไกราชการ แต่ ความจริงบางเสี้ยวส่วนที่พบ บอกเล่าว่า พวกคุณช่างกล้า พวกคุณช่างไร้จิตสำนึก สงสัยว่า คำสัตย์ปฏิญาณ ระบบตรวจสอบ ประเมินผล ฯลฯ ทำไปเพื่ออะไร และ …ทำไมเละเทะขนาดนั้น?

keyboard_arrow_up