ทีมแพทย์ V Flight เตรียมพา ‘น้องมิน’ กลับบ้าน กำหนดการถึงไทย 8 เม.ย. 60

กรณี “น้องมิน” น.ส.ระภีภรณ์ อายุ 25 ปี สาวไทยที่บินไปเที่ยวเกาหลีใต้กับเพื่อน แล้วจู่ๆ เกิดช็อกหมดสติกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลประเทศเกาหลี ตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยครอบครัวเปิดขอรับเงินบริจาคช่วยเหลือ เนื่องจากค่ารักษาพุ่งสูงนับล้านบาทนั้น

ล่าสุดทีมแพทย์เวชธานี V Flight ที่จะไปรับตัว “น้องมิน” กลับมา ได้เดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 6 เม.ย.ที่ผ่านมา และวันนี้ (7 เม.ย. 2560) ได้เข้าพบเอกอัคราชทูตไทย ณ สถานเอกอัครราชทูตประเทศไทย ประจำกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ก่อนเดินทางไปยังโรงพยาบาลเซอเวอแรนซ์ เพื่อเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าอาการของผู้ป่วย

โดยตามกำหนดการ ในวันที่ 8 เม.ย. ทีมแพทย์เวชธานี V Flight พร้อมเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตประเทศไทย จะไปยังโรงพยาบาลเซอเวอแรนซ์ เพื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล ไปยังท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน และทำการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศกลับสู่ประเทศไทย

ทั้งนี้ ทีมแพทย์เวชธานี V Flight จะพาน้องมินเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 656 ในวันที่ 8 เม.ย. คาดว่าจะถึงในเวลาประมาณ 13.25 น.

นพ.เทิดศักดิ์ เชิดชู อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด และ พญ.ปัญจมาสน์ นิวาเวศน์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ทีมแพทย์เวชธานี V Flight เปิดเผยว่า อาการโดยทั่วไปของน้องมิน ค่อนข้างดีขึ้นนับจากช่วงแรกที่ได้รับข้อมูล โดยผู้ป่วยเริ่มมีการตอบสนองมากขึ้น ความดันชีพจรหัวใจคงที่มากขึ้น จนสามารถทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศได้ แต่ยังคงต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ และต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการควบคุมอาการและคอยดูแลช่วยเหลือประคับประคองอาการตลอดการเดินทาง เพราะอาจเกิดภาวะผิดปกติขณะเดินทางทางอากาศได้ เช่น ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ภาวะชัก และภาวะขาดออกซิเจน เป็นต้น ตลอดจนได้จัดเตรียมยาที่จำเป็น เพื่อบรรเทาอาการที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง นอกจากนี้ ยังมีการวางแผนรับมือหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินระหว่างการเดินทางด้วย

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ จำเป็นต้องกระทำโดยแพทย์เฉพาะทาง และแพทย์เวชศาสตร์การบิน เนื่องจากปัจจัยด้านความดันหรือความกดอากาศ ที่ต่างจากจากเคลื่อนย้ายผู้ป่วยภาคพื้นดิน ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ต่อผู้ป่วย อาทิ อัตราการหายใจ ระบบไหลเวียน ออกซิเจนในร่างกาย ฯลฯ ซึ่งทีมแพทย์เวชธานี V Flight มีศักยภาพในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ จึงอาสารับตัวน้องมินกลับมายังประเทศไทย โดยมีกำหนดการการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไทยดังนี้

keyboard_arrow_up