เปิดคลังสมบัติ! 3 อดีต รมต.หลังพ้นเก้าอี้ ‘มล.ปนัดดา-พิเชฐ’ อู้ฟู่ขึ้น

ป.ป.ช. เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี จำนวน 3 ราย พบว่า หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล และนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

วันที่ 9 ก.พ.61 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช. ) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พร้อมเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของรัฐมนตรีในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีทรัพย์สินกว่า 1,319 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน เมื่อเทียบกับกรณีพ้นจากตำแหน่งปี 2559 มีทรัพย์สินกว่า 1,315 ล้านบาท จึงมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นประมาณ 4 ล้านบาท ซึ่งทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดิน และบัญชีเงินฝากในธนาคารกว่า 1,219 ล้านบาท

นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ขณะที่ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ ที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทรัพย์สินกว่า 78 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อครั้งพ้นตำแหน่งเมื่อในปี 2559 จำนวนกว่า 4 ล้าน 9 แสนบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดิน และเงินลงทุน

นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ อดีตตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ส่วนนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ที่พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีทรัพย์สินกว่า 45 ล้านบาท หนี้สินกว่า 4 ล้าน 6 แสนบาท รวมมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินจำนวนกว่า 41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับครั้งพ้นตำแหน่ง ปี 2559 ที่มีทรัพย์สินกว่า 50 ล้านบาท จึงมีทรัพย์สินลดลงกว่า 3 ล้านบาท

keyboard_arrow_up