ก.วิทย์จุดพลุงาน ‘สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017’ ต่อยอดขับเคลื่อนสตาร์ทอัพไทยสู่สากล

เมื่อเร็วๆ นี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แถลงข่าวเปิดงาน “สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017” โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทย์ฯ กับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่อยอดยกระดับสตาร์ทอัพไทยแลนด์ สู่การเป็นแพลทฟอร์ม เชื่อมโยงและส่งเสริมสู่ระดับภูมิภาค วางเป้าจัดงานตามหัวเมืองภาคต่างๆ 5 จังหวัด เริ่มที่ชลบุรี เป็นจังหวัดแรกในวันที่ 26-27 พ.ค.นี้ และจะจัดหมุนเวียนไปที่สงขลา ขอนแก่น เชียงใหม่ และปิดท้ายที่กรุงเทพมหานคร

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า งาน “สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017” เป็นการต่อยอดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และทันเหตุการณ์ มั่นใจจะยกระดับสู่การเป็นแพลทฟอร์มใหม่ ในการเชื่อมโยง และส่งเสริมสตาร์ทอัพในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้แนวคิด Startup Thailand, Scale up Asia จะเป็นการแสดงความพร้อมของประเทศไทย และเห็นถึงจุดยืนความมุ่งมั่นในการก้าวสู่ประเทศเศรษฐกิจฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อการขยายธุรกิจขยายฐานสตาร์ทอัพ ไทยสู่เอเชียภายในปี 2560 นี้

รมว.วิทย์ กล่าวต่อว่า การจัดงานสตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ ในปี 2559 ที่ผ่านมา เราส่งเสริมสตาร์ทอัพ ในรูปแบบบูรณาการจากรัฐบาล มีผู้ร่วมงานมากกว่า 36,000 คน ถือเป็นการจัดงานทางเทคโนโลยีที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย และได้ต่อยอดมาถึงงานสตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017 ในปีนี้ ถึงตอนนี้เราได้พันธมิตรทั้งใน และต่างประเทศ ที่สำคัญเรามีทุนนวัตกรรมจากกระทรวงศึกษาธิการอีก 2,500 ล้านบาทที่จะเข้ามาสนับส่งเสริมรวมถึงความสนับสนุนจากสถาบันการเงินต่างๆ ที่ติดต่อเข้ามา ถือเป็นนิมิตรหมายอันดี

ด้าน รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า งาน “สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017” ปิดท้ายที่กรุงเทพฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ก.ค. 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จะเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือการพัฒนาสตาร์ทอัพ ในอาเซียน สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ประกอบการขยายธุรกิจในแบบฉบับก้าวกระโดด พร้อมเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ได้เรียนรู้ผ่านเวทีการแข่งขัน, นิทรรศการ โดยจะมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 30 แห่ง จัดทำเป็นหลักสูตร 9 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ ด้านภาครัฐและการศึกษา, ด้านเกษตรและอาหาร, ด้านการแพทย์และสาธารณสุข, ด้านอุตสาหกรรม, ด้านการบริการ, ด้านการเงิน, ด้านไลฟ์สไตล์, ด้านการท่องเที่ยว และด้านอสังหาริมทรัพย์

“ข่าวดีก็คือ ในงาน สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017 มีผลงานนวัตกรรมมากกว่า 550 สตาร์ทอัพ ที่จะเข้ามาร่วมประกวด ซึ่งทางกระทรวงวิทย์ฯ ตั้งเป้าไว้ว่าจะสนับสนุน 1 รายต่อ 5 ล้านบาท อันจะนำมาซึ่งการผลักดันให้เกิดสังคมแห่งผู้ประกอบการขึ้นในประเทศไทย และพัฒนาไปสู่ระดับเอเชีย ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน” ปลัดกระทรวงกล่าว

งาน “สตาร์ทอัพ ไทยแลนด์ 2017” จะเริ่มจัดขึ้นใน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก ในจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560, ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2560, ภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560, ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม 2560

keyboard_arrow_up