เผยโฉม Wildlife Overpass อุโมงค์เชื่อมพื้นที่ป่า ‘เขาใหญ่-ทับลาน’ ภายใต้สัมปทาน ‘อิตาเลียนไทย’

อาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเมืองไทย แต่ Wildlife Overpass หรือ อุโมงค์สัตว์ป่าข้ามทางหลวง นั้นถูกสร้างขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสัตว์ป่ากับผู้ใช้รถ โดยเป็นการสร้างเส้นทางที่ข้ามให้สัตว์ข้ามไปบนผนังด้านนอกของอุโมงค์ที่จะถูกถมด้วยดิน และมีการนำต้นไม้มาปลูกเลียนแบบป่าธรรมชาติ

สำหรับในประเทศไทยเองก็กำลังจะมี Wildlife Overpass เส้นทางแรกเกิดขึ้นเช่นกัน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการก่อสร้างทางเชื่อมผืนป่าและการขยายทางหลวงหมายเลข 304 (จ.ปราจีนบุรี-จ.นครราชสีมา) ของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการย่อยระยะทางรวม 18.959 กม. ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างสายอ.กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย(ทางเชื่อมพื้นป่า) จ.ปราจีนบุรี จุดเริ่มต้นตั้งแต่ กม.191+860-195+310 ระยะทาง 3.450 กม.รับผิดชอบก่อสร้างโดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน)

2. โครงการก่อสร้างขยายถนนหมายเลข 304 สายอ.กบินทร์บุรี-อ.วังน้ำเขียว ตอนที่3 จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี (ส่วนที่1) ขนาด4 ช่องจราจร (ขยายจาก2 ช่อง) ตั้งแต่กม.207+760 – กม.216+560 ระยะทาง 8.800 กม. โดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน)

3.โครงการก่อสร้างขยายถนนสายอ.กบินทร์บุรี-อ.วังน้ำเขียว ตอนที่3 (จ.นครราชสีมา จ.ปราจีนบุรี ส่วนที่2)ขนาด4 ช่อง ตั้งแต่กม. 216+560- กม.223+269 ระยะทาง 8.800 กม. โดยบริษัทธนะสินพัฒนา(1999 )จำกัด

ทั้งนี้ 3 โครงการดังกล่าว คาดว่าจะเสร็จตามสัญญาภายในปีนี้ และเปิดให้ประชาชนใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบต้นปี พ.ศ. 2562

keyboard_arrow_up