วธ. เผยงานรื้อถอน-ย้ายพระเมรุมาศ ในหลวง ร.9 คืบหน้าร้อยละ 26 ตั้งเป้าแล้วเสร็จ มี.ค. นี้

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) กล่าวภายหลังประชุมติดตามความคืบหน้างานรื้อถอน-ย้ายพระเมรุมาศและอาคารประกอบและงานภูมิทัศน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นประชุมเตรียมการเพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการรื้อถอนพระเมรุมาศ อาคารประกอบพระเมรุมาศ และภูมิทัศน์ ที่มีนายวิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รับทราบความคืบหน้าการรื้อถอนพระเมรุมาศ รวมทั้งแจ้งข้อสั่งการของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งกำชับเรื่องการรื้อถอนและการเคลื่อนย้ายส่วนต่างๆ ของพระเมรุมาศ รวมทั้งบอร์ดนิทรรศการ ซึ่งนายกรัฐมนตรีกำชับว่าต้องเก็บรักษาให้ดี ไม่ตากแดดและโดนฝน และจัดเก็บในที่เหมาะสม รวมทั้งให้มีการจัดทำแผนการนำไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน ตลอดจนการอนุรักษ์และส่งมอบวัสดุให้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.)

โดยความคืบหน้าในการรื้อย้ายงานประติมากรรม จิตรกรรม งานประณีตศิลป์ จะมีการรื้อย้ายงานต่างๆ และนำไปจัดเก็บ ณ สถานที่ ประกอบด้วย 1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เป็นสถานที่จัดเก็บพระจิตกาธานและฉากบังเพลิง 2. สำนักช่างสิบหมู่ ศาลายา เป็นสถานที่จัดเก็บประติมากรรม จิตรกรรม งานประณีตศิลป์ อาทิ เทวดา ประติมากรรมครุฑ สัตว์หิมพานต์ 3. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จ.ปทุมธานี เป็นสถานที่จัดเก็บประติมากรรม จิตรกรรม งานประณีตศิลป์ ที่ใช้ในการจัดแสดงในอาคารนิทรรศการฯ ถาวร ที่จะดำเนินการจัดสร้างในอนาคต

ความคืบหน้าในการรื้อย้ายองค์ประกอบงานภูมิทัศน์  โดยส่งมอบและจัดเก็บ 1.วังสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร อาทิ ต้นไม้ กระถางเซรามิค 2. พระราชวังไกลกังวล อาทิ ต้นไม้ พรรณไม้ ประกอบภูมิทัศน์ กระถางเซรามิค 3. สำนักหอสมุดแห่งชาติ อาทิ ต้นไม้ 4. หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี และที่ประชุมได้รับรายงานความคืบหน้าในการรื้อถอนในส่วนของเศษวัสดุการก่อสร้างอื่นๆ จะดำเนินการฝังกลบและเผาทำลาย ณ บริเวณอุทยาประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา และสำนักช่างสิบหมู่ จ.นครปฐม

ทั้งนี้ กรมศิลปากร ได้รายงานแผนการรื้อย้าย พระเมรุมาศ อาคารประกอบและภูมิทัศน์ ได้มอบหมายให้ผู้ที่ควบคุมดูแล และผู้ที่รื้อถอนดำเนินการรื้อย้ายอย่างเป็นระบบ และมีการคัดแยกชิ้นส่วนองค์ประกอบต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ รวมทั้งมีการเก็บรักษาอย่างเรียบร้อย

 

keyboard_arrow_up