‘พ่อเมืองเลย’ ไอเดียบรรเจิดจัดโครงการ ‘ผู้ว่าฯ น้อย’ ให้เยาวชนบริหารบ้านเมือง

วันที่ 1 ก.พ.61 นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จังหวัดเลยได้จัดโครงการผู้ว่าฯ น้อยขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความสนใจในการบริหารจังหวัดเลย ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานบริหารจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และเข้ามามีส่วนรับผิดชอบต่อการบริหารบ้านเมือง เนื่องจากเห็นว่า บ้านเมืองไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของทุกคนที่จะต้องร่วมกันดูแล และรับผิดชอบ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังของชาติ จึงมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าควรจัดโครงการขึ้น ซึ่งโครงการนี้จะส่งผลให้เด็กและเยาวชนมีความรับผิดชอบ และสามารถสร้างความเข้าใจต่อประชาชนในพื้นที่ได้

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเล

สำหรับโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในจังหวัดเลยทั้งหมด โดยเปิดรับสมัครให้เด็กและเยาวชน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไปจนถึงระดับปริญญาตรี ประกวดเขียนบทความ ที่มีเนื้อหาว่า เยาวชนมีความต้องการบริหารจังหวัดเลยไปในรูปแบบใดและทิศทางใด ก่อนให้คณะกรรมการตัดสิน ซึ่งล่าสุดทางคณะกรรมการได้มีการตัดสินและประกาศผู้ที่ชนะการประกวดบทความแล้วทั้งหมด 80 คน

ซึ่งเป็นนักเรียนและนักศึกษาจากหลายสถาบันการศึกษา โดยผู้ที่ชนะการเขียนบทความ จะได้ฝึกงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เสมือนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด อาทิ เข้าร่วมการประชุม เข้าร่วมการเปิดงานต่างๆ รวมถึงการเยี่ยมเยียนประชาชน โดยแบ่งให้นักเรียนและนักศึกษาได้ฝึกงานสัปดาห์ละ 5 คน ทั้งหมด16 สัปดาห์ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม โดยเริ่มวันที่ 5 กุมภาพันธ์เป็นครั้งแรก

keyboard_arrow_up