ควรรู้! ผู้ประกันตนแจ้งเปลี่ยน รพ.ประกันสังคม ตั้งแต่วันนี้-31 มี.ค.61 เท่านั้น

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ระบุ ผู้ประกันตนสามารถเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2561 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคมนี้เท่านั้น แนะนำควรรีบดำเนินการโดยเร็ว

วันที่ 31 ม.ค.61 นายแพทย์สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนสามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ได้ทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง สำหรับในปีนี้ 2561 มีสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคมทั่วประเทศ จำนวน 237 แห่ง แบ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาล 159 แห่ง สถานพยาบาลเอกชน 78 แห่ง ซึ่งมีการแจ้งจากสถานพยาบาลเอกชนหลายแห่งว่า มีผู้ประกันตนแจ้งขอใช้สิทธิเต็มจำนวนแล้ว จึงขอให้ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนสถานพยาบาลในช่วงนี้ ให้ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลที่ตนเองต้องการได้ที่ www.sso.go.th และต้องรีบดำเนินการยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล สปส. 9-02 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศหรือสามารถยื่นแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน www.sso.go.th ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง 31 มีนาคมนี้

นอกจากนี้ ผู้ประกันตนสามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับบริการทางการแพทย์ได้ที่สถานพยาบาลที่ตนเองมีสิทธิการรักษาพยาบาล สำหรับกรณีคนต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตนต้องแสดงบัตรประกันสังคมและหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หากผู้ประกันตนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

keyboard_arrow_up