เดือนแห่งความรัก! จูงมือคนรักไปแต่งงานบนหลังช้าง

วันที่ 30 ม.ค.61 นายกิติเมศวร์ รุ่งธนิเกียรติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนด จัดงานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2561 ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดสุรินทร์ภายใต้โครงการจัดงาน “จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง ประจำปี 2561” และเพื่อเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในโครงการโลกของช้าง Elephant World ณ ศูนย์คชศึกษา บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีเป้าหมายเป็น คู่สมรส ไม่น้อยกว่า 30 คู่ (60 คน)

กิจกรรมหลักในงาน “จดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง” ประจำปี 2561 มีดังนี้ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม อบจ.สุรินทร์ พิธีฉลองมงคลสมรสในรูปแบบประเพณีฮาวปลึงจองได เพื่อความเป็นสิริมงคลในรูปแบบวัฒนธรรมขะแมร์สุรินทร์ พิธีฉลองมงคลสมรสหมู่และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสุรินทร์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์คชศึกษา ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ชมการแห่ขบวนขันหมากเจ้าบ่าวด้วยช้าง การประกอบพิธีแต่งงานแบบชาวกวย “พิธีซัตเตและพิธีเรียกขวัญ ”ร่วมเลี้ยงอาหารช้างเพื่อความเป็นสิริมงคล และการประกอบพิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง หากคู่สมรสที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมพิธีจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างประจำปี 2561 สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โทร.044 511975 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 และดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.surinpao.org

 

keyboard_arrow_up