กังหันน้ำชัยพัฒนา เครื่องบินปฏิบัติการฝนหลวง หัวใจหลักของ ‘เครื่องกระดาษ’ พิธีบำเพ็ญกุศลกงเต็ก พระบรมศพ ‘ในหลวง ร.๙’ (คลิป)

พิธีบำเพ็ญกุศลกงเต็กอุทิศถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 4 จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 พ.ค. เครื่องกระดาษประกอบพิธีประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยเน้นออกแบบเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อสะท้อนพระอัจฉริยภาพ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

กังหันน้ำชัยพัฒนา เครื่องบินปฏิบัติการฝนหลวง และแบบจำลองโครงการชั่งหัวมันตามแนวพระราชดำริ คือ หัวใจหลักของเครื่องกระดาษในพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต็กอุทิศถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 4

ภากร ฉัตรเจริญสุข หนึ่งในทีมงานทำเครื่องกระดาษ ยอมรับว่า ความแตกต่างของพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต็กครั้งนี้ อยู่ที่การใช้โมเดลสถาปัตยกรรมมาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านโครงการชั่งหัวมันฯ ส่วนตัวนอกจากจะภาคภูมิใจที่ได้น้อมถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ผ่านผลงานนี้แล้ว ยังได้ใช้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมที่ได้เรียนมาถอดแบบโมเดลด้วย

สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต็กอุทิศถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 4 จะมีขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 พ.ค. โดยมีสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

ผู้ดูแลและออกแบบเครื่องกระดาษ ได้จำลองแบบแลนด์สเคป บ้านเลขที่ 1 และโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริให้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุด ขณะที่เครื่องบินทำฝนหลวง และกังหันชัยพัฒนายังเป็นเครื่องกระดาษเช่นเดิม โดยได้ประดิษฐ์ธงพุ่มเชิญพระวิญญาณ หีบฉลองพระองค์ และกระทง ให้ครบสมบูรณ์ตามแบบโบราณราชประเพณีและความเชื่อของชาวจีน.

keyboard_arrow_up