นายกฯ เผย ร.10 ทรงจัดตั้งจิตอาสาพระราชทานร่วมสนับสนุนภาครัฐ-สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงรับสั่งให้สืบสานต่อยอด ยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 23 ม.ค.61 ที่บริเวณห้องโถง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าโครงการจิตอาสาพระราชทานว่า โครงการดังกล่าวเป็นพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ทรงจัดตั้งขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งกับรัฐบาลและประชาชนคนไทยทั้งประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานภาครัฐในรูปแบบของคณะกรรมการ ผู้ประสานงานโครงการ การจัดทำแผนงาน เรื่องการพัฒนา การช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติ และกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย และ 2. เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น การลอกคูคลอง เป็นต้น

นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงรับสั่งให้สืบสานต่อยอด โดยเฉพาะยุทธศาสตร์การบูรณาการการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานส่วนพระองค์อยู่อย่างต่อเนื่อง

keyboard_arrow_up