จากรายได้เสริมสู่รายได้หลัก! ชาวสวนพัทลุงปลูกใบพลูส่งออกนอก แก้ปัญหาราคายางตกต่ำ

เกษตรกรชาวสวนยางพาราโค่นยางพาราทิ้ง หันมาปลูกใบพลูทดแทน สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง หลังจากประสบกับปัญหาราคายางพาราตกต่ำต่อเนื่อง

ชาวบ้านใน ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง กำลังตั้งหน้าตั้งตาเก็บใบพลูที่ปลูกไว้บริเวณรอบบ้าน ส่งให้กับพ่อค้าที่มาตั้งจุดรวบรวมใบพลู เพื่อส่งไปยังประเทศใต้หวัน ซึ่งจุดรวบรวมดังกล่าวจะกระจายตามหมู่บ้านประมาณ 2-3 จุด นอกจากนั้นยังขยายไปตั้งจุดรับซื้อใน ต.ร่มเมือง ต.ท่ามิหรำ เนื่องจากเกษตรกรปลูกพลูได้ขยายพื้นที่กว้างออกไปตามหมู่บ้านรอบนอก

ทั้งนี้เพราะใบพลูได้ขยับราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 200 บาท จ.พัทลุง ได้ส่งพลูออกวันละ 2 ตันครึ่ง จากเดิมชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพเสริมปลูกพลูเก็บใบขาย ต่างดีใจเมื่อราคาใบพลูที่ปลูกกันมานานจากรุ่นสู่รุ่น มีราคาสูงขึ้น จากปีที่แล้วราคาอยู่ที่ 60 บาท แค่เพียงปีเดียวราคาขยับขึ้นเป็น 200 บาท ทำให้เกษตรกรที่มีสวนพลูต่างดีใจ และเตรียมขยายการปลูกเพิ่มขึ้น บางรายต้องขยายพื้นที่โดยการโค่นล้มยางพารา เพื่อขยายแปลงปลูกใบพลูส่งออก จนพลิกผันจากรายได้เสริมกลับกลายมาเป็นรายได้หลัก

นอกจากนั้นชาวบ้านยังขยายพันธุ์โดยการเพาะชำยอดพลู เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มีความต้องการเป็นจำนวนมาก จนผลิตไม่ทันกับยอดที่สั่งจอง สำหรับราคาหากเพาะชำลงถุงแล้วราคา 50 บาท หากยังไม่ลงถุงราคา 30 บาท

อย่างไรก็ตามเกษตรกรเจ้าของสวนพลู ต่างรู้สึกดีใจที่ราคาพลูสูงมาอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณความต้องการยังมีไม่เพียงพอ ทั้งนี้ชาวไต้หวันนิยมบริโภคใบพลูจากไทยทำให้มีราคาสูง และในอนาคตราคาใบพลูจากไทยยังสดใสไปอีกนานหลายปี เกษตรกรในจังหวัดพัทลุงเตรียมขยายพื้นที่เพื่อปลูกพลูกันมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.กงหรา อ.ป่าบอน และอ.ตะโหมด ซึ่งมีพื้นที่เหมาะกับการปลูกพลูเป็นอย่างมาก

keyboard_arrow_up