คนกรุงเตรียมควักเพิ่ม! ขสมก.เล็งขอขึ้นราคาค่าโดยสาร ‘รถเมล์’

จากกรณีที่สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าวกรณี ขสมก. เตรียมปรับขึ้นค่าโดยสาร ทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศ เพื่อให้มีอัตราค่าโดยสารที่เท่าเทียมกับรถเอกชนร่วมบริการ และสะท้อนต้นทุนค่าโดยสารที่แท้จริง นั้น ล่าสุดนายประยูร ช่วยแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถองค์การ และรักษาการผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่ขสมก.มีภารกิจหลักในการรับส่งประชาชนด้วย รถโดยสารประจำทาง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมา ขสมก.จัดเก็บค่าโดยสารตามอัตราที่คณะกรรมการขนส่งทางบกกลางกำหนด ซึ่งเป็นอัตราที่ต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริง ส่งผลให้ ขสมก.มีผลประกอบการขาดทุนต่อเนื่องมาโดยตลอด และในอดีตที่ประชุมคณะกรรมการขนส่งทางบกกลาง เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 58 เคยมีมติให้ ขสมก.ปรับขึ้นราคารถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศเพิ่มอีก 1 บาท ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ.58 เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับราคาก๊าซธรรมชาติ (CNG) ที่เพิ่มสูงขึ้น

แต่ ขสมก.ได้ชะลอการปรับขึ้นราคา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม ที่ให้ชะลอการปรับอัตราค่าโดยสารออกไปก่อน เนื่องจากไม่ต้องการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง แก่ประชาชน ซึ่งอัตราค่าโดยสารดังกล่าว ยังต่ำกว่าอัตราค่าโดยสารรถเอกชนร่วมบริการธรรมดา 1.50 บาท และรถเอกชนร่วมบริการปรับอากาศระยะละ 2 บาท ขสมก.จึงได้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถเลี้ยงตัวเองได้โดยไม่เป็นภาระของภาครัฐ ซึ่งแผนการขอปรับขึ้นอัตราค่าโดยสาร อยู่ในแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าว โดยในระยะแรกจะขอปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารตามมติคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง กล่าวคือ รถโดยสารธรรมดาปรับเพิ่มอีก 1.50 บาท และรถโดยสารปรับอากาศปรับเพิ่มขึ้นอีกระยะละ 2 บาท

อย่างไรก็ตามการขอปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารในครั้งนี้ ขสมก.จะต้องนำเสนอแผนฟื้นฟูกิจการ เข้าสู่ที่ประชุมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อขอความเห็นชอบก่อน หลังจากนั้นจะต้องนำเสนอแผนฟื้นฟู ต่อกระทรวงคมนาคม เพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอความเห็นชอบต่อไป ซึ่งหากที่ประชุม ครม. ให้ความเห็นชอบแล้ว ขสมก. พร้อมที่จะปรับอัตราค่าโดยสารภายในปี 61 ทั้งนี้การขอปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารดังกล่าว ขสมก.จะดำเนินการภายหลังจากที่ได้มีการนำรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (เอ็นจีวี) 489 คัน เข้ามาให้บริการประชาชนแล้ว

ที่มา: รถเมล์ไทย.คอม Rotmaethai.com

keyboard_arrow_up