เร่งกวาดล้าง ‘ร้านจัดฟันเถื่อน’ เกลื่อนโลกออนไลน์ พบใช้วัสดุอันตรายต่อสุขภาพ (คลิป)

ทันตแพทยสภา ร่วมกับ อย. เตรียมกำหนดให้วัสดุทันตกรรมสำหรับจัดฟัน ขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ ห้ามจำหน่าย ป้องกันการลักลอบจัดฟันเถื่อน

ก่อนหน้านี้ทันตแพทยสภา ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ขยายผลและลงพื้นที่จับกุมร้านจัดฟันแฟชั่นออนไลน์ ที่มีการลักลอบขายทางเฟซบุ๊ก ซึ่งส่วนใหญ่มักแอบอ้างว่าเป็นอุปกรณ์ที่จัดทำโดยแลปทันตกรรมที่ได้มาตรฐาน

ในวันนี้ (10 ม.ค. 61) ทันตแพทยสภา สคบ. และ อย. ได้มีการประชุมหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาธุรกิจจัดฟันแฟชั่น ที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานกว่า 10 ปี และในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปมาก โดนเฉพาะอุปกรณ์ที่เรียกว่ารีเทนเนอร์ เป็นอุปกรณ์คงทนสภาพฟันหลังจากจัดฟันเสร็จ เป็นที่นิยมสำหรับการจัดฟันแฟชั่น วิธีการทำคือร้านจะส่งแบบพิมพ์ฟัน ไปให้ผู้บริโภคทำการพิมพ์ฟัน และส่งกลับมาให้ร้าน ส่งไปยังแลปที่ไม่ได้มาตรฐาน พิมพ์ตามแบบกลับมา

ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ นายกทันตแพทยสภา กล่าวว่า ธุรกิจจัดฟันแฟชั่นออนไลน์ส่วนใหญ่มีการโฆษณาอ้างว่าอุปกรณ์ในการจัดฟันมาจากแลปทันตกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับอย.เพื่อให้ผู้บริโภคหลงเชื่อว่าเป็นการจัดฟันที่ได้มาตรฐาน ซึ่งความจริงแล้วแลปทันตกรรมที่ได้มาตรฐานจะไม่ทำเช่นนี้ เพราะถือว่าผิดจรรยาบรรณ

จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าลวด ยางที่ขายตามสื่อออนไลน์มีโลหะหนักแคดเมียม ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกประกาศห้ามขายสินค้าอุปกรณ์จัดฟันและบังคับใช้อย่างเข้มงวดมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ซึ่งหลังจากนี้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดำเนินการกำหนดให้วัสดุทันตกรรมสำหรับการจัดฟันทุกรายการ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องขึ้นทะเบียน เครื่องมือแพทย์ เพื่อให้มีการควบคุมตั้งแต่การนำเข้า การผลิต การจำหน่าย รวมถึงการโฆษณาที่ต้องขออนุญาตอย่างเป็นทางการ ตาม พรบ.เครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551 เพื่อป้องกันปัญหาการลักลอบทำธุรกิจจัดฟันแฟชั่น

ก่อนจะมีการจับกุมธุรกิจจัดฟันแฟชั่นออนไลน์ ได้มีผู้แจ้งเบาะแสเกี่ยวกับร้านจัดฟันแฟนชั่นเถื่อนว่ามีทั้งหมด 308 ร้านค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นร้านขายอุปกรณ์จัดฟันแฟชั่นออนไลน์เป็นหลัก 218 ราย และเป็นร้านรับจัดฟันแฟชั่น 90 ราย โดยร้านเหล่านี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ 19 จังหวัด จึงได้มีการสั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ติดตามจับกุม ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานเจ้าหน้าที่ สคบ. ในการจับกุมด้วย

keyboard_arrow_up