สุดแปลก! ภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยพุทธกาล แทรก “โคมไฟฟ้า” สะท้อนสภาพบ้านเรือนในสมัยของรัชกาลที่ 5

วันนี้ (10 ม.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถวัดไชโยวรวิหาร ตั้งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ต.ไชโย อ.ไชโย จ.อ่างทอง ซึ่งพระอุโบสถได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ ครั้งสำคัญในรัชกาลที่ 5 จนเสร็จเรียบร้อยเมื่อพ.ศ. 2437  สิ่งที่น่าสนใจคือ ช่างหลวงในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้วาดภาพให้กรุงกรุงกบิลพัสดุ์ มีโคมไฟฟ้า ตั้งประดับอยู่ด้านหน้าปราสาทที่ประทับของเจ้าชายสิทธัตถะ และด้านนอกกำแพงเมือง

ภาพวาดโคมไฟฟ้า อยู่หน้ากรุงกบิลพัสดุ์ ภายในพระอุโบสถ วัดไชโยวรวิหาร

ทั้งนี้เหตุการณ์ในภาพเป็นตอนที่เจ้าชายสิทธัตถะ ตัดสินพระทัยออกผนวช ซึ่งศิลปินน่าจะต้องการสะท้อนถึงความเจริญและทันสมัยของพระนคร ในสมัยของรัชกาลที่ 5 ที่เริ่มมีไฟฟ้าใช้เป็นครั้งแรกมาประกอบในภาพวาดดังกล่าว

ภาพวาดโคมไฟฟ้า อยู่ในตอนที่ เจ้าชายสิทธัตถะ ตัดสินพระทัยออกผนวช

นอกจากภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ  ภายในพระอุโบสถ วัดไชโยวรวิหาร ยังได้สอดแทรกสภาพบ้านเมืองของสยาม สถาปัตยกรรมเเบบตะวันตก ผู้คนต่างชนชาติ  ธงช้างเผือกกลางพื้นแดง  ทหารถือปืน  และการแต่งกายของผู้คนแบบตะวันตก ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  อีกด้วย

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ในพระอุโบสถ วัดไชโยวรวิหาร ที่สอดแทรกสภาพบ้านเมืองรัชกาลที่ 5

นายบัญชา กล่อมเกลี้ยง ประธานกลุ่มสืบสานศิลปะอ่างทอง อายุ 37 ปี  กล่าวว่า  ภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติภายในพระอุโบสถ วัดไชโยวรวิหาร นั้นสอดแทรกสภาพบ้านเมืองของสยาม  และสถาปัตยกรรมเเบบตะวันตก ไว้หลายจุด เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ แต่น่าเสียดาย ที่ภาพจิตรกรรมฝาผนังพุทธประวัติ ภายในพระอุโบสถ วัดไชโยวรวิหาร เริ่มชำรุดเลือนหายไปตามกาลเวลา

keyboard_arrow_up