นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมชี้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ “คำชะโนด” มีกลิ่นเน่าเหม็น คาดอาจเกิดจากการโยนเหรียญลงในบ่อน้ำ

ผศ.ดร.ธีร์ธวัช สิงหศิริ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เผยว่าได้มีโอกาสเดินทางไปเพื่อสักการะปู่ศรีสุทโธ ที่คำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี และติดตามระบบนิเวศป่าชะโนดหลังฝนตกมาหลายวัน โดยทราบดีว่าคำชะโนดเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนมีความศรัทธาเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคล และละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของประชาชน โดยจากการสังเกตการณ์ พบว่า ปริมาณน้ำฝนในช่วงนี้ทำให้ความชื้นของดินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนดีเป็นประโยชน์ต่อพืชสำหรับการเจริญเติบโตของต้นชะโนด และพืชชนิดอื่นๆ ประกอบกับจังหวัดได้ดำเนินการติดตั้งปั๊มน้ำ และระบบสเปรย์น้ำภายในเกาะ หลังขอความร่วมมือห้ามจุดธูปเทียนในพื้นที่เกาะเพื่อสุขภาพของประชาชนป้องกันการเกิดไฟไหม้ และรบกวนสัตว์ป่า จะสังเกตเห็นได้ชัดว่าสัตว์ป่าหลายชนิดกลับมาดำรงชีวิตตามปกติ โดยเฉพาะกระรอกที่เห็นมากขึ้นกว่าเดิม

สำหรับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ประชาชนที่มาเยือนจำนวนไม่น้อยที่นำมาพรมศีรษะ บางคนอาจมีการดื่มตามความเชื่อและศรัทธา ซึ่งปกติน้ำที่บ่อนี้ค่อนข้างใส สะอาด และไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีตะกอน

ล่าสุดจากการสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติน้ำ คุณภาพน้ำเบื้องต้นมีคุณภาพต่ำลง และมีแนวโน้มเกิดการเน่าเสียน้ำไม่ใส มีตะกอน เกิดฟองอากาศ มีฝ้าบริเวณผิวน้ำ และได้กลิ่นเหม็นอย่างชัดเจน ที่สำคัญในบ่อน้ำเต็มไปด้วยเหรียญ

อีกทั้งยังกล่าวเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ทำให้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีตะกอนและมีกลิ่นขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอน เบื้องต้นสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากความสกปรกจากเหรียญที่ประชาชนโยนลงไปในบ่อเป็นจำนวนมาก และมีสาเหตุจากธรรมชาติที่ไม่สมดุลในระบบ เช่น ภาวะสารอินทรีย์ในธรรมชาติ การไม่ไหลเวียนของน้ำ สาหร่ายในน้ำเกิดความเครียดเนื่องจากขาดก๊าซออกซิเจน เกิดสภาพไร้ออกซิเจนจนมีกลิ่นเหม็น

โดยจะต้องเก็บตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห์และประเมินหาสาเหตุตลอดจนหาแนวทางแก้ไขทั้งในระยะสั้นโดยจะต้องทำความสะอาดบ่อ และขอความร่วมมือ “ห้ามโยนเหรียญลงในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์”

keyboard_arrow_up