บัวแก้วไม่ได้นิ่งนอนใจ! เตรียมหารือแก้ปัญหา ‘คนไทยถูกกักตัว’ ตม.เกาหลีใต้

นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงปัญหาที่คนไทยเดินทางไปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ แล้วถูกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้กักตัว และส่งตัวกลับประเทศไทย ว่า ทางกระทรวงการต่างประเทศและสถานฑูตไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหานี้ ได้สอบถามไปยังเกาหลีใต้ และทราบว่าเป็นการสอบถามข้อมูลตามกระบวนการของ ตม.เกาหลีใต้ บางครั้งอาจจะเกี่ยวข้องกับภาษาในการสื่อสาร หรือหลักฐานเอกสารไม่ครบตามระเบียบของการผ่านเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้

โดยแต่ละปีมีสถิติคนไทยถูก ตม.เกาหลีส่งตัวกลับประมาณ 20,000 คน ซึ่งมีหลายลักษณะ คือ การลักลอบเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมาย เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวจริง แต่อยู่เกินกำหนด 90 วัน หรือบางคนไปกับทัวร์จริง แต่แอบหนีออกจากกรุ๊ปทัวร์ แล้วเข้าไปทำงาน ซึ่งการตรวจที่เข้มงวดนี้ก็เป็นไปตามหลักสากลของการตรวจคนเข้าเมือง

โดยกระทรวงต่างประเทศยืนยันว่าประเด็นที่เกิดแล้ว รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ เตรียมปรึกษาหารือกับเกาหลีใต้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว และไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปเที่ยวที่เกาหลีใต้จริงๆ แนะนำให้คนไทยที่จะเดินทางไปทำงาน ให้ไปอย่างถูกกฎหมาย เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับคนที่ต้องการไปเที่ยวจริงๆ โดยถ้าเข้าไปเที่ยว ต้องปฏิบัติตามกฎ ต้องมีเอกสาร เช่น ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ระบุวันที่ชัดเจน หลักฐานการเงิน แหล่งที่พักที่ชัดเจน.

keyboard_arrow_up