สุโค่ย! ผลสำรวจชี้ ‘ข้าวกะเพรา-ข้าวมันไก่’ เมนูยอดฮิตแม่บ้านชาวญี่ปุ่น

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รมว.พาณิชย์) ให้ข้อมูล อาหารไทยที่ติด 1 ใน 15 อันดับแรกเมนูอาหารต่างชาติที่ชาวญี่ปุ่นนิยมทำรับประทานมากที่สุดในครอบครัว คือ ข้าวกะเพรา และข้าวมันไก่ ดังนั้นจึงต้องการให้เร่งประชาสัมพันธ์อาหารไทย ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ในกลุ่มผู้บริโภคญี่ปุ่น ผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งการเปิดร้านอาหารไทย ซึ่งจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมอาหารของไทยทั้งระบบ ทั้งการส่งออกวัตถุดิบอาหารไทยและอาหารไทยแบบกึ่งสำเร็จรูป

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัย เจเอ็มเอ รีเสิร์ซ ของญี่ปุ่น ได้สำรวจแนวโน้มอาหารในครอบครัวญี่ปุ่นปี ที่ผ่านมา พบว่าเมนูอาหารต่างชาติ เริ่มกลายเป็นเมนูอาหารในบ้านของชาวญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากแม่บ้านญี่ปุ่นปัจจุบัน เน้นเมนูอาหารที่ทำได้ง่าย ควบคู่กับความแปลกใหม่ รวมทั้งเน้นการจับจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ.

keyboard_arrow_up