“สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โปรดเกล้าฯจัดดนตรีเฉลิมพระเกียรติชุด “ใจประสานใจ”

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระลานพระราชวัง ในการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนอกจากจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยมาตลอดรัชสมัยแล้ว ยังพระราชนิพนธ์เพลงที่มีคุณค่ามีความหมายลึกซึ้งและเปี่ยมสุนทรียภาพ และเพื่อพระราชทานความสุขแก่ประชาชนชาวไทย อีกทั้งยังเป็นการขับกล่อมผู้ที่มา ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ให้มีความสุข ณ พระลานพระราชวังดุสิต

โดยวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาตให้วงเฉลิมราชย์มาแสดงดนตรีในชื่อชุด “ใจประสานใจ” โดยมี อ.วิรัช อยู่ถาวร เป็นผู้ควบคุมวง และพบกับ 3 ศิลปินในตำนาน วิรัช อยู่ถาวร วินัย พันธุรักษ์ วิชัย ปุญญยันต์ พร้อมด้วย ชรัส เฟื่องอารมณ์ นนทิยา จิวบางป่า วิภู กำเหนิดดี ศตวรรษ ตุงคะรัต พลอย พรทิพย์ เมจิ ภัทรนิษฐ์ เป็นต้น พร้อมด้วยนักร้องประสานเสียงจิตอาสา โดยการแสดงเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น.

ทั้งนี้ ที่เต็นท์สีขาวหน้าประตูสวนอัมพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเครื่องถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ให้แก่ประชาชนเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งประชาชนสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาขอรับพระราชทานพานถวายสักการะได้ โดยภายในพานประกอบด้วยดอกกุหลาบ พวงมาลัย หมากพลู และยาฉุน

keyboard_arrow_up