ผลเสี่ยงทาย พระโคกินข้าว ข้าวโพด -หญ้า -ธัญญาหาร-ผลาหาร-น้ำท่า บริบูรณ์พอสมควร

12 พ.ค.60 เวลา 08.25 น. สมเด็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พลับพลาพิธีท้องสนามหลวง พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดย มีเกษตรกรและประชาชนรอเข้าร่วมพระราชพิธีจำนวนมาก

โดยผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนาในปี 2560 คือ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วน เทพีคู่หาบทอง ได้แก่ นางสาวนันทินี ทองคงเหย้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวฉมาพันธ์ สุพรมอินทร์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมชลประทาน นางสาวพรพิมล ศิริการ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร

พระโค เสี่ยงทาย

พระโคคู่แรกหน้าเป็นพระโคพันธุ์ไทยขาวลำพูน ได้แก่ โคเพิ่ม และ พระโคพูน อายุ 7 ปี สำหรับพระโคพอ กับ พระโคเพียง อายุ 5 ปี จะเป็นพระโคคู่สำรอง

สำหรับผลการเสี่ยงทายในปีนี้ พระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานเสี่ยงทายหยิบผ้านุ่งแต่งกายได้ 5 คืบ พยากรณ์ว่า น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี และผลเสี่ยงทายของกิน 7 สิ่ง ที่ตั้งเลี้ยงพระโคเพิ่ม และ พระโคพูน ในปีนี้ พระโคเลือกกินข้าว ข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี พระโคกินหญ้า พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควร ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

ประชาเก็บเมล็ดพันธุ์

เมื่อเสร็จสิ้นพิธี ประชาชนจำนวนมาก ต่างเข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ในพิธี เพื่อเป็นสิริมงคล และนำเมล็ดพันธุ์ไปใช้หว่านเพาะปลูก ซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้ ถือว่าเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ก็จะเริ่มเตรียมการหว่านไถเพื่อทำนา ซึ่งถือเป็นอาชีพเกษตกรรมที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมายาวนาน โดยสำนักพระราชวังประกาศกำหนด “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” ตามที่โหรหลวงได้คำนวณไว้ ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่พืชผล และเป็นการบำรุงขวัญเกษตรกรที่จะมีการเพาะปลูกในฤดูกาล

 

 

keyboard_arrow_up