วันแรกก็ได้เรื่อง!? พบกลุ่มมือบอนงัดแงะลายกนกบนองค์เทวดา แถมแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเพียบ

เกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ หลังจากได้มีการเปิดให้เข้าชมนิทรรศการพระเมรุมาศวันนี้เป็นแรก และมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาเพื่อชมความงามของพระเมรุมาศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง แต่ขณะเดียวกันก็แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมจนกลายเป็นภาพที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์ (อ่านเพิ่มเติมที่ : เหมาะหรือไม่!? โซเชียลวิพากษ์สองนักศึกษาสาว ถ่ายรูปชู 2 นิ้ว หน้าพระเมรุมาศ)

ล่าสุดในเพจ Army Worldwide News ได้ทำการเผยแพร่ภาพของสิ่งปลูกสร้างและประติมากรรมต่างๆ ในนิทรรศการพระเมรุมาศ ซึ่งถูกคนบางกลุ่มทำการงัดแงะและหักทำลายจนไม่อยู่ในสภาพเดิม และเชื่อว่ามีการขโมยสิ่งของในบริเวณกลับไปเป็นของที่ระลึกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่ามีประชาชนจำนวนมากที่ไม่อยู่ในอาการสำรวม และส่งเสียงดัง กร่นด่ากันด้วยวาจาไม่สุภาพทั่วทั้งบริเวณงาน

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการนิทรรศการ มีมติไม่อนุญาตให้ประชาชนขึ้นชมพระเมรุมาศ บริเวณชั้น 1 และชั้น 2 โดยอนุญาตให้เดินชมได้เฉพาะโดยรอบพระเมรุมาศ และอาคารประกอบต่าง ๆ เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และทุกคนสามารถถ่ายภาพได้ตามความเหมาะสม

ที่มา – facebook.com / Army Worldwide News

keyboard_arrow_up