คสช.เดินหน้าจัดระเบียบสตรีทฟูด นำร่องถนนเยาวราช-ถนนข้าวสาร

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เดินหน้าจัดระเบียบร้านอาหารริมทาง นำร่องถนนเยาวราชถนนข้าวสาร

ร้อยตรีหญิง พรชนก อ่ำพัน ทีมงานโฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านความมั่นคง ลดความเหลื่อมล้ำ การเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนและการแก้ไขปัญหาการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศครั้งที่ 4/2560 ที่มี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานว่า

ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการจัดระเบียบผู้ค้าแผงลอยในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร โดยมีการแบ่งกลุ่ม 2 ได้แก่ 1. การทำการค้าทั่วไป มี 416 จุด ขณะนี้ยกเลิกทั้งหมดแล้ว และ 2. ผู้ค้าที่มีการขอผ่อนผันจากศาลปกครองให้มีคำสั่งทุเลา จำนวน 60 วัน รวม 21 จุดขณะนี้คำสั่งทุเลาหมดสิ้นแล้วและมีการดำเนินการจัดระเบียบไม่ให้กลับมาขายอีก

ทั้งนี้ รัฐบาลเล็งเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ซีเอ็นเอ็นยกให้เป็นสวรรค์แห่งสตรีทฟูด จึงนำร่องถนนเยาวราช และถนนข้าวสารในการจัดโซนนิ่ง และช่วงเวลา โดยมีมาตรการปรับสภาพทางเท้าใหม่ จัดระเบียบด้านต่างๆ ให้มีความสะอาด มีซุ้มค้าเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งมีการดูแลด้านการจราจรไม่ให้มีความติดขัด เพื่อให้การขายอาหารและสินค้าที่ระลึกของไทยยังคงคุณค่า

ขณะที่ นายวัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิเสธกระแสข่าวที่ว่า กรุงเทพมหานครจะยกเลิกการขายอาหารริมทางให้ได้ทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้ และมีเป้าหมายจัดระเบียบอาหารริมทางย่านเยาวราช และถนนข้าวสาร ทั้งที่ต้นปีที่ผ่านมา เพิ่งได้รับการจัดอันดับจาก CNN ให้เป็นเมืองแห่งอาหารริมทาง หรือ World Street food อันดับ 1 ของโลก โดยยืนยันว่ากรุงเทพมหานครจะไม่ยกเลิกการขายอาหารริมทางแต่อย่างใดเพียงแต่ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือการจัดระเบียบร้านค้าหาบเร่แผงลอยโดยเฉพาะร้านขายอาหารริมทางในพื้นที่ถนนข้าวสารและถนนเยาวราชให้เน้นการดูแลความสะอาดและถูกสุขอนามัยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลักไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่ขายอาหารริมทางที่หลากหลายอย่างเดียว

สรุปคือ ยังอนุญาตให้ค้าขายริมบาทวิถีต่อไปได้ ไม่ยกเลิกร้านอาหารริมทางทั้งถนนเยาวราช และถนนข้าวสาร แต่จัดระเบียบพื้นที่การค้าขายให้เรียบร้อย เป็นภาพลักษณ์ที่ดี และคงเสน่ห์ของ Street food กรุงเทพมหานครไว้.

ภาพจากรายการ – POP CULTURE

keyboard_arrow_up