สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ พระราชพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 29 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ มายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงจุดธูปเทียน เครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจํา พระชนมวาร ที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร พระสงฆ์ ๓๐ รูป ที่สวดพระพุทธมนต์ แต่วันก่อนถวายพรพระ ทรงประเคน ภัตตาหาร พระสงฆ์รับพระราชทานฉันแล้ว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

ออกจากพระที่นั่ง ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทรงธรรม ทรงศีล พระราชาคณะ ถวายพระธรรมเทศนา จบ ถวายอนุโมทนา (บนธรรมาสน์) พระสงฆ์ ๔ รูป รับอนุโมทนา ทรงประเคนจตุปัจจัยไทย ธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แล้วทรงทอดผ้าไตร ถวายพระเทศน์และพระสงฆ์ที่รับอนุโมทนา รวม ๕ รูป สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

ออกจากพระที่นั่ง พระสงฆ์ ๘๙ รูป เท่าพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์สวดมาติกา ทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์สดับปกรณ์เป็นเที่ยว ๆ จบครบ ๘๙ รูป (เที่ยวแรก ๑๒ รูป สดับปกรณ์แล้ว ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวาย พระพรลา เที่ยวต่อไปเที่ยวละ ๑๑ รูป จํานวน ๗ เที่ยว ขึ้นสดับปกรณ์แล้วลงจาก พระที่นั่ง)

จากนั้นเจ้าพนักงานเทียบพระที่นั่งราเชนทรยานที่ พระที่นั่งอาภรณ์พิโมกข์ปราสาท ตั้งขบวน พระบรมราชอิสริยยศอัญเชิญพระโกศ พระบรมอัฐิ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ตาม พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ อัญเชิญ พระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานที่ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เรียบร้อยแล้ว

เสด็จพระราชดําเนินกลับ.

keyboard_arrow_up