‘อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา’ เขื่อนสุดท้ายในรัชกาลที่ 9 แหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตชาวปราจีนบุรี (คลิป)

อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อีกหนึ่งโครงการในพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ที่จ.ปราจีนบุรี จากสายพระเนตรอันยาวไกลที่เห็นความเดือดร้อนเรื่องน้ำของประชาชนใน อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา มีความหมายว่า อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนับเป็นเขื่อนสุดท้ายในรัชกาลที่ 9  มีขนาดความจุ 295 ล้านลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่ ต.แก่งดินสอ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ในโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยทรงมีพระราชดิรำเกี่ยวกับโครงการนี้เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2521 ก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะอนุมัติให้กรมชลประทาน เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2552

พื้นที่ชลประทานครอบคลุม 5 หมู่บ้านในเขต อ.นาดี และ 32 หมู่บ้าน ในเขต อ.กบินทร์บุรี ใช้เวลาก่อสร้าง 9 ปีด้วยงบประมาณ 300 ล้านบาท เพื่อจัดหาน้ำให้ประชาชนให้ในการเกษตรทั้งในฤดูแล้ง ฤดูฝน และใช้ในการอุปโภค บริโภค ตลอดปี ระบบส่งและระบายครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 111,300 ไร่

อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ เริ่มเก็บน้ำได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด คือไม่มีน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำปราจีนบุรี นอกจากนี้ยังรักษาระบบนิเวศและผลักดันน้ำเค็มทำให้ประชาชนที่ทำสวนผลไม้ ได้รับน้ำจืดในการทำการเกษตร เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาคุณภาพแก่ชาวปราจีนบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภับภูเบศร และอุดมไปด้วยพันธุ์ปลาน้ำจืด เป็นอ่างเก็บน้ำที่สร้างชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแก่ชาวปราจีนบุรีอย่างแท้จริง

keyboard_arrow_up