‘ส้มบางมด’ ส้มของพ่อหลวง กับการอนุรักษ์สายพันธุ์และที่ดินทำกินแก่เกษตรกรไทย (คลิป)

ส้มบางมด ส้มทีมีลักษณะแป้น เปลือกบาง ผิวมีลายคล้ายฝีน้ำหมาก ปอกง่าย รสชาติหวานอมเปรี้ยว ซึ่งครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสให้เกษตรกรในชุมชนพื้นที่บางมดรักษาพันธุ์ส้มท้องถิ่นนี้เอาไว้ เมื่อครั้งเสด็จมาตัดลูกนิมิตที่วัดทุ่งครุ เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2521

อำพล ขวัญบัว เกษตรกรผู้ปลูกส้มบางมด เมื่อได้ยินพระราชดำรัสนั้น ก็ตั้งใจว่าจะอนุรักษ์ส้มสายพันธุ์นี้เอาไว้ให้อยู่คู่คนไทยตราบนานเท่านาน แม้บางครั้งจะเจอปัญหาที่ทำให้ความตั้งใจหยุดชะงักลงบ้าง ทั้งปัญหาน้ำทะเลหนุน ความเจริญของเมือง ที่นำมาสู่การตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ส่งผลเสียต่อสภาพอากาสและน้ำ จนบางครั้งท้อและถอดใจ แต่เมื่อนึกถึงพระราชดำรัสของพระองค์ท่านแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อย และพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ทุกครั้ง

นอกจากการทำสวนส้มแล้ว อำพลยังใช้แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ในการทำสวนผสมผสานรวมปลูกพืชอื่นๆ เช่น มะละ กล้วยน้ำว้า มะนาว ฝรั่ง อยากกกินอะไรก็ปลูก และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต เปรียบได้ดั่งการเดินตามรอยพระองค์ท่าน

ด้วยพระราชดำรัสที่ทรงอยากให้เกษตรกรอนุรักษ์พันธุ์ส้มบางมดในวันนั้น เหมือนเป็นพรอันประเสริฐ และขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกร ในการอนุรักษ์ส้มเขียวหวานบางมดให้คงอยู่ และยังเป็นการช่วยรักษาผืนดินทำกินให้กับชาวสวนบางมด มาจวบจนถึงปัจจุบันนี้

keyboard_arrow_up