ความทรงจำและหน้าที่ที่ไม่เคยลืม ‘ช่างภาพถ่ายกลุ่มเมฆทำฝนหลวง’ (คลิป)

พระปรีชาสามารถของ ในหลวง รัชกาลที่ 9 มีหลากหลายด้าน แต่ที่พระองค์ให้ความสนพระราชหฤทัยมากที่สุด คือเรื่องของ “น้ำ” ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการหล่อเลี้ยงเกษตรกร ประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศ

ในช่วงระยะเวลาตลอดหลายปีที่ผ่านมา พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดทำโครงการผลิตฝนหลวงขึ้นมา ซึ่งมี “หนึ่งบุคคล” ได้ถวายงานแก่พระองค์ท่าน โดยการเป็นช่างภาพ ถ่ายภาพกลุ่มก้อนเมฆประกอบการวินิจฉัย ซึ่งแม้จะผ่านมา 20 ปีแล้ว แต่ยังคงจดจำภารกิจครั้งสำคัญในชีวิตได้ อย่างไม่มีวันลืมเลือน

ติดตามได้จากรายงานพิเศษ….

keyboard_arrow_up