ป.ป.ส. สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ 410 นาย ลงพื้นที่ 15 จังหวัดจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวบ 23 ราย!

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) เปิดปฏิบัติการ “1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยยาเสพติด” ครั้งที่ 1/2561 ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. (ศปก.ป.ป.ส.)

สำนักงาน ป.ป.ส. สนธิกำลังร่วมกับตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง รวมทั้งสิ้น 410 นาย ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 12 ตุลาคม 2560 รวมทั้งสิ้น 127 หมู่บ้าน/ชุมชน 19 อำเภอ ใน 15 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี ชลบุรี ชัยภูมิ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด น่าน พิจิตร อุตรดิตถ์ เพชรบุรี สุราษฎร์ธานี และตรัง โดยดำเนินการกับเป้าหมายบุคคลรวม 138 ราย เป็นบุคคลทั่วไปทั้งหมด ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ได้รับข้อมูลจากการร้องเรียนของประชาชน 128 ราย และจากการสืบสวน 10 ราย

สรุปผลการปฏิบัติการ สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด รวม 23 ราย โดยเป็นผู้ค้า (ครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติด) 14 ราย ครอบครองยาเสพติด 1 ราย และนำผู้เสพ 8 ราย เข้าสู่กระบวนการบำบัด สามารถยึดของกลาง ยาบ้า 149,698 เม็ด ไอซ์ 107.38 กรัม และตรวจยึดทรัพย์สินทั้งสิ้น 49,860 บาท

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า “ปฏิบัติการ 1386 ทั่วไทย ปลอดภัยยาเสพติด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับตำรวจ ทหาร และฝ่ายปกครอง ดำเนินการต่อเนื่องมาตลอดตั้งแต่ปี 2559 มุ่งเน้นการปราบปรามกลุ่มนักค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และมีการร้องเรียนมายังสำนักงาน ป.ป.ส. ผ่านสายด่วน 1386 จดหมายร้องเรียน หรือช่องทางอื่นๆ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ปัญหายาเสพติดในชุมชนต้องลดระดับความรุนแรงลง และประชาชนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของภาครัฐ ให้ความร่วมมือในการเข้ามามีส่วนร่วมสอดส่องดูแลหมู่บ้าน/ชุมชน ของตนเอง ส่งผลให้สามารถลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนได้ โดยในปีงบประมาณ 2561 สำนักงาน ป.ป.ส. ยังคงเดินหน้าปราบปรามนักค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนต่อไป และเน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดประจำภูมิภาค ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ขยายผลไปจับกุมผู้ค้าระดับที่เหนือขึ้นไปให้ได้ เพื่อเป็นการตัดวงจรการค้าการแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชนโดยการสืบสวนติดตามพฤติกรรม ขยายผล เพื่อยึดอายัดทรัพย์สินจากการกระทำความผิด เป็นการปราบปรามมุ่งในเชิงคุณภาพ หากเป็นผู้เสพจะให้โอกาสสมัครใจเข้ารับการบำบัด และนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป ซึ่งปฏิบัติการครั้งที่ 1/2561 นี้ เป็นครั้งแรกสำหรับปีงบประมาณ 2561 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ยึดถือแนวทางการขยายผลจนสามารถจับกุมนักค้ารายสำคัญที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายระหว่างภาค ได้ของกลางยาบ้า 1.5 แสนเม็ด ในพื้นที่ จ.พิจิตร ต่อเนื่องมาที่ กรุงเทพมหานคร และสามารถออกหมายจับผู้สั่งการในพื้นที่ภาคเหนือได้อีก ซึ่งถือเป็นการทำลายวงจรการค้าได้ทั้งระบบ ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณประชาชนที่แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน ป.ป.ส. 1386 นับเป็นส่วนร่วมสำคัญที่ช่วยกันสอดส่อง ดูแลปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเน้นย้ำว่า ข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ รวมถึงทุกเรื่องร้องเรียนของประชาชน จะได้รับการตรวจสอบข้อมูล และดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน”

ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด” แจ้งเบาะแสยาเสพติด สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386

keyboard_arrow_up