จัดซ้อมละคร ‘พระมหาชนก’ มหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง ‘พระบรมศพ’

สำนักการสังคีต จัดซ้อมการแสดงละครเรื่อง พระมหาชนก มหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่โรงละครแห่งชาติ ได้มีการจัดซ้อมการแสดงละครเรื่องพระมหาชนก พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหรสพสมโภชที่จะจัดแสดงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เพื่อร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ ที่พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย ศึกษาค้นคว้าเรื่องพระมหาชนกในพระไตรปิฎก และทรงแปลมหาชนกชาดกเป็นภาษาอังกฤษ และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์ในโอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแห่งรัชกาล

โดยมีนางสาววันทนีย์ ม่วงบุญ ผู้ชำนาญการด้านนาฏศิลป์ไทย เป็นผู้กำกับการแสดง และร่วมด้วยผู้แสดง ผู้บรรเลง ขับร้อง ประกอบด้วยนาฏศิลปิน คีตศิลปิน และดุริยางคศิลปิน ข้าราชการของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร และนักเรียน นักศึกษา สถาบันบัญฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ รวมกว่า 150 คน โดยละครพระมหาชนกจะจัดแสดงในวันที่ 26 ตุลาคม ที่เวทีมหรสพที่ 2

นอกจากการซ้อมละครมหาชนกแล้ว ยังมีการซ้อมวงดนตรีประโคมย่ำยามในงานพระพาชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอีกด้วย

การประโคมดนตรีในงานพระราชพิธีถือว่าเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่ง เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของงานพระราชพิธี

สำหรับครั้งนี้ เพื่อถวายเกียรติยศอย่างสูงสุด ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้จัดวงประโคมตั้ง 4 มุม ได้แก่ วงบัวลอย 4 วง ตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลาลูกขุนทั้ง 4 หลัง วงประโคม 4 วง ตั้งอยู่ในทับเกษตร

อ.ไชยยะ ทางมีศรี ศิลปินอาวุโส สำนักการสังคีต กรมศิลปากร หนึ่งในดนตรีวงประโคมย่ำยาม กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธี อีกทั้งยังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมีในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งตนเป็นข้าราชการในสำนักการสังคีต จึงมีโอกาสได้ถวายงานพระองค์แบบใกล้ชิดหลายครั้ง ในงานพระราชพิธีที่จะถึงนี้ นักดนตรีทุกคน ต่างตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะถวายงานให้ดีที่สุด

โดยการประโคมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 ประโคมขณะที่ริ้วกระบวนอัญเชิญพระโกศทองใหญ่เวียนพระเมรุมาศ 3 รอบ และประโคมอีกครั้งในขณะถวายพระเพลิงพระบรมศพ ช่วงที่ 2 หลังจากถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว จะมีเฉพาะวงปี่พาทย์นางหงส์เครื่องใหญ่ และวงปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่ ประโคมตลอดเวลาจนถึง 06.00 น.

keyboard_arrow_up