ร่วม 500 ครัวเรือนรับเงินเยียวยาเบื้องต้น ผลกระทบน้ำเสียโรงงานเอทานอลสุพรรณบุรีไหลท่วม

ความคืบหน้าหลังเกิดเหตุน้ำเสียจากบ่อบำบัด จากโรงงานผลิตเอทานอล ใน จ.สุพรรณบุรี ไหลทะลักเข้าท่วมบ้านและไร่นาของชาวบ้าน ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง ล่าสุดบริษัทผู้ผลิตเอทานอล ได้จ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นให้กับชาวบ้านในพื้นที่แล้ว สร้างความพอใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ

โดยเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 60 ชาวบ้านสระบัวก่ำหมู่ 7 และ 15 ตำบลหนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำกากส่า จากบ่อบำบัดน้ำเสียไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านเรือนและไร่นา ได้รับความเสียหายมาประชุมทำความเข้าในหลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติในการรับเงินเยียวยาในวันนี้ ซึ่งการรับเงินเยียวยาในวันนี้มีชาวบ้านหมู่ 7 และหมู่ 15 ที่ได้รับเงินเยียวยา โดยหมู่ 7 ลงทะเบียนไว้จำนวน 274 ครัวเรือน ส่วนหมู่ 15 ลงทะเบียนไว้จำนวน 179 ครัวเรือน รวม 2 หมู่บ้าน 453 ครัวเรือน

การสำรวจผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ปลัดอำเภอ, ผู้ใหญ่บ้าน ได้ทำการสำรวจโดยให้ชาวบ้านนำหลักฐานอาทิเช่นภาพถ่ายสิ่งของที่ได้รับความเสียหาย มาใช้เป็นหลักฐานยืนยัน ส่วนความเสียหายของไร่นาของชาวบ้านหลังจากนี้จะมีการสำรวจความเสียหายอีกครั้งหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน

ด้านชาวบ้านที่ได้ลงทะเบียนไว้แล้วในวันนี้จะต้องมาสำรวจตรวจสอบรายชื่อของตนเองอีกครั้งหนึ่งตามที่ได้ลงทะเบียนไว้โดยต้องนำบัตรประชาชนมาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่และรับบัตรคิวเพื่อรอเข้าไปรับเงินกับเจ้าหน้าที่ของโรงงาน ซึ่งเป็นเงินสดจำนวน 10,000 บาท ชาวบ้านบอกว่าการเยียวยาในเบื้องต้นนี้รู้สึกพอใจส่วนความเสียหายในส่วนอื่นต้องรอการสำรวจอีกครั้ง

นายมงคล สุนนานนท์ ผอ.โรงงานไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด กล่าวว่า การเยียวยาในขณะนี้เป็นการเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นก่อน ส่วนค่าเสียหายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นพืชไร่ หรือนาไร่ของชาวบ้าน ต้องรอการสำรวจจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง

ส่วนสถานการณ์น้ำกากส่าที่ท่วมขังอยู่บริเวณบ้านเรือนและไร่นาของชาวบ้านขณะนี้เริ่มเบาบางขึ้น แต่ชาวบ้านบอกว่ายังต้องเฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกลงมาเพิ่มในช่วงนี้

keyboard_arrow_up