‘ป๋าเปรม’ ย้ำเยาวชนไทยต้องรักษาความเป็นธรรมต่อบ้านเมือง เพราะแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของเราทุกคน

 

ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ เปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 ย้ำเยาวชนให้ระลึกเสมอว่า เป็นคนไทย ขอให้รักษาความเป็นไทย มีความเป็นธรรมต่อชาติบ้านเมือง

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 31 ที่สโมสรทหารบก วิภาวดี โดยมีผู้นำเหล่าทัพเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยโครงการดังกล่าว เกิดขึ้นเพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชีวิตของครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงเพิ่มทักษะประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม และสร้างความสัมพันธ์และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของครอบครัวอุปถัมภ์กับครอบครัวของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.อ.เปรม กล่าวตอนหนึ่งว่า ขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการภาคภูมิใจ ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ พร้อมทั้งจดจำ ความเอื้อเฟื้อของผู้ใหญ่ในประเทศที่จัดโครงการนี้ขึ้น และขอให้เยาวชนในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่ ต้องรักษาความเป็นไทยไว้ให้ได้ และรักษาความเป็นธรรมต่อชาติบ้านเมือง เพราะเป็นเรื่องที่สำคัญ ซึ่งตนเองรู้สึกดีใจที่เห็นทุกคนมุ่งมั่นสร้างโครงการนี้ให้ยืนยงต่อไปได้ เพราะแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของเราทุกคน ดังนั้นทุกคนควรรักษา พัฒนา และสร้างชาติให้มั่นคง

สำหรับ โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ ได้ดำเนินการรุ่นที่หนึ่งตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้ว 30 รุ่นมีเยาวชนเข้าร่วมจำนวน 6,430 คน ครอบครัวอุปถัมป์จำนวน 2,904 ครอบครัว โดยดำเนินการนำเยาวชนแต่ละรุ่นเข้าร่วมกิจกรรมในระหว่างปิดภาคเรียนปีละ 2 รุ่น คือ ช่วงเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม โดยรุ่นนี้มีเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามจำนวน 215 คน เยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธจำนวน 104 คนรวมเป็น 319 คน.

keyboard_arrow_up