‘บิ๊กตู่’ ส่งสารแสดงความยินดีต่อ ‘เอ็มมานูเอล มาครง’ ว่าที่ ปธน.ฝรั่งเศส

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อความสารแสดงความยินดี ในโอกาสที่นายเอ็มมานูเอล มาครง ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีความว่า

ในนามของรัฐบาลและประชาชนไทย ข้าพเจ้าขอส่งความยินดีมายังท่านที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศส ชัยชนะที่มากมาย แสดงให้เห็นถึงพลวัตรที่ก้าวหน้าของท่าน สะท้อนให้เห็นว่าชาวฝรั่งเศสได้มอบความไว้วางใจให้ท่านทำหน้าที่นำพาประเทศไปข้างหน้า ข้าพเจ้าขอแสดงความปรารถนาดีต่อความสำเร็จดังกล่าว

กว่า 161 ปีที่ไทย และฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ฉันท์มิตรและใกล้ชิดกัน ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชัดดังกล่าวได้พัฒนาขึ้นสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์บนพื้นฐานของความสนใจร่วมกับในหลากหลายสาขาที่สำคัญ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสจะเข้มแข็งขึ้นภายใต้การนำของท่าน และรอคอยที่จะได้ทำงานร่วมกันเพื่อทำให้ความสัมพันธ์ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเท่าเทียมกันแข็งแกร่งขึ้น และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและประชาชนของเราทั้งสอง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทย

ภาพ “มาครง” จาก รอยเตอร์

keyboard_arrow_up