ภาพประทับใจ! ครูกราบขอบคุณรร.ก่อนเกษียณ ตั้งมั่นทำดีตอบแทนสังคมต่อไป (คลิป)

วันที่ 29 ก.ย.60 เวลาประมาณ 14.00 น. เกิดภาพประทับใจของอาจารย์ไพฑูรย์ เรืองจุ้ย หรือ อ.จุ้ย แห่งโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ได้คุกเข่าก้มลงกราบอาคารเรียนหน้าเสาธง เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและกตัญญูกตเวทีต่อสถาบันก่อนการเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ที่ทางโรงเรียนได้ทำให้ตนมีวันนี้ เป็นผู้ให้อาชีพที่มีเกียรติ มีความเป็นอยู่ที่ดี

อาจารย์ไพฑูรย์ เปิดเผยว่า หลังสำเร็จการศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างจักรกลหนัก จากวิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา ตนก็เลือกสอบบรรจุเข้ารับราชการครูตามคำแนะนำของคุณพ่อ เนื่องจากเห็นว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ ซึ่งก็ประสบความสำเร็จ โดยได้รับการบรรจุตั้งแต่เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2521 ในตำแหน่งครู แผนกช่างยนต์ ที่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี หลังจากนั้นตนจึงได้เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีสาขาคุรุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อปรับเพิ่มคุณวุฒิ และด้วยเป็นผู้ที่ชอบศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ ตนจึงได้สมัครเข้าศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จนกระทั่งสามารถสอบและได้รับใบอนุญาตว่าความ จากสภาทนายความ ต่อมาในปี 2529 ตนจึงได้ย้ายมาสอนในแผนกวิชาคอมพิวเตอร์

อาจารย์ไพฑูรย์ บอกว่า ในการเรียนการสอนตนจะพยายามสร้างความเป็นกันเองกับลูกศิษย์ทุกคน แม้เด็กบางคนจะเรียนหนังสือไม่เก่ง แต่ตนเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถเป็นคนดีและมีความสุขได้ในเส้นทางของตนเอง สำหรับตนแล้วการปลูกฝั่งให้เด็กๆ ได้สำนึกและกตัญญูรู้คุณ ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นสิ่งสำคัญที่คนเป็นครูควรยึดถือ และทำเป็นแบบอย่าง รวมทั้งการสร้างเสริมความเป็นจิตอาสาให้ก่อเกิดในจิตใจของเด็กๆ เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนสังคม
ในด้านการใช้ชีวิต อาจารย์ไพฑูรย์ยังเป็นคนเรียบง่าย ใช้จ่ายอย่างประหยัด โดยอาจารย์ไพฑูรย์ และอาจารย์จินดามณี เรืองจุ้ย ภรรยา ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเดียวกัน จะนั่งรถประจำทางสายบ้านโป่ง – โพธาราม เพื่อเดินทางไปทำงานในช่วงเช้าตรู่ของทุกวัน นอกจากนั้นยังมีกล้องถ่ายรูปคู่ใจ ที่ไปไหนมาไหน หรือมีกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน จะเป็นผู้เก็บบันทึกความทรงจำ โพสเผยแพร่ลงผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับรู้ สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน และด้วยความเป็นกันเอง จึงทำให้ครูและเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียน ยอมรับและรัก อาจารย์ไพฑูรย์เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้อาจารย์ไพฑูรย์ ตั้งใจไว้ว่า หลังจากเกษียณอายุราชการ ในทุกเช้าเวลาประมาณ 4.00 น. จะถือไม้กวาดทางมะพร้าว 2 คนกับภรรยา ไปกวาดถนนบริเวณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง เพื่อทำความดีตอบแทนสังคมต่อไป

keyboard_arrow_up