ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายกเหล่ากาชาดนราธิวาส รวมใจประชารัฐสร้างบ้านให้คนยากไร้ ตามรอยแม่ผู้ให้

นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ประธานพิธีมอบบ้านให้แก่ผู้พิการ นายปิยะ หลีเหล็ม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ พร้อมด้วยนายสาโรช กาญจนพงศ์ นายอำเภอ เมืองนราธิวาส นายนิติพงษ์ ทาหา ปลัดอาวุโส, หัวหน้าส่วนราชการ, สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส, ฝ่ายทหาร, จนท.อบต.ลำภู, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, บัณฑิตอาสาฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีมอบครั้งนี้ ณ เลขที่ ๔๕ ม.๑ ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส การก่อสร้างบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาสนายปิยะ หลีเหล็ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมานจาก ศอ.บต. ประสบความสำเร็จเพราะการร่วมแรงร่วมใจของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชน กรรมการหมู่บ้าน และส่วนราชการ โดยประชารัฐมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อตั้งใจที่จะทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน ขอให้เจ้าของบ้านนายปิยะ หลีเหล็ม ได้ตั้งใจประพฤติตนเป็นคนดี ไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ทั้งยังทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศมายาวนาน เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั้งในและต่างประเทศ มีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะครั้งแล้วครั้งเล่า ก่อให้เกิดคุณปการอันใหญ่หลวงแก่ประชาชนและประเทศไทยอเนกนันต์ ทรงประพฤติปฎิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งคุณงานความดี สมควรแล้วที่เราในฐานะผู้ซึ่งอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อพระองค์ท่าน โดยการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวถวายความจงรักภักดี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมว่าจักทำแต่ความดีละเว้นความชั่วทั้งหลายทั้งปวง จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความมีนํ้าใจ เมตตากรุณาต่อกัน จักบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และเสริมสร้างความสามัคคีในชาติ ประพฤติปฎิบัติตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สนองพระราชปณิธานอันประเสริฐสุดและส่งเสริมความเจริญสมบูรณ์พูนสุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไปโดยสุดกำลัง

ส่วนนายสิทธิชัย ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและนางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาดจะย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดพังงา ในวันที่ 1 ตุลาคมศกนี้ โดยมีข้าราชการประชาชนร่วมเดินทางไปส่งเป็นจำนวนมาก

keyboard_arrow_up