เริ่มแล้ววันนี้! เเจกบัตรผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ด้าน ‘กรุงเทพฯ และปริมณฑล’ รอก่อน…เหตุขัดข้องทางเทคนิค

ประชาชนผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศทยอยรับบัตรผู้มีรายได้น้อยวันแรก บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยกระทรวงการคลังจะทยอยแจกบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ (21 ก.ย. 60) เป็นต้นไป ยกเว้นพื้นที่กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, พระนครศรีอยุธยา, สมุทรปรากา, นครปฐม และสมุทรสาคร จำนวนประมาณ 1 ล้าน 3 แสนคน ต้องเลื่อนแจกออกไปเป็นวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เพราะขัดข้องทางเทคนิค

สาเหตที่พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลล่าช้าเนื่องจากกระบวนการนำบัตรไปติดตั้งชิป เพื่อให้เป็นบัตรแมงมุม สำหรับชำระค่าโดยสาร รถเมล์ ขสมก. รถไฟฟ้า มีความล่าช้ากว่าเดิม แต่กระทรวงการคลัง จะชดเชยด้วยการยกยอดตามจำนวนวันที่ได้รับบัตรล่าช้า ไปรวมกับวงเงินค่าเดินทางในเดือนพฤศจิกายน


กรมบัญชีกลาง ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บัตรสวัสดิการในพื้นที่ 7 จังหวัด จำเป็นต้องติดตั้งชิปแบบ ไฮบริด ทู ชิพส์ ตามมาตรฐานกลางรับตั๋วร่วม หรือ บัตรแมงมุม ของสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ทำให้การจัดทำบัตรสำหรับชำระค่าโดยสารในพื้นที่ดังกล่าว มีขั้นตอนซับซ้อนกว่าบัตรสวัสดิการที่ใช้ในต่างจังหวัด อีกทั้งยังมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่ไม่สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ทันตามกำหนดใช้งาน 1 ตุลาคม 2560 ได้

ด้านรองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ ขสมก. ระบุว่า ได้ติดตั้งระบบอี-ทิกเก็ต เพื่อรองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 1 ตุลาคมแล้ว จำนวน 800 คัน โดยจะติดตั้งกับรถเมล์ธรรมดา 200 คันให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ ส่วนอีก 600 คัน จะติดตั้งเป็นเครื่องโมบายไปก่อน

ส่วนพื้นที่ต่างจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) สุราษฎร์ธานี ภายในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี มีประชาชนที่มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทยอยเข้ามารับบัตรต่อเนื่อง โดยมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารคอยให้คำปรึกษาและอธิบายระบบในการใช้บัตรดังกล่าว นอกจากนี้ทาง ธ.ก.ส.สุราษฎร์ธานี มีแผนการมอบบัตรดังกล่าว นอกพื้นที่ เพื่อจะให้ความสะดวกแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลและไม่สะดวกเดินทางมารับ พร้อมได้กับประสานงานกับ อบต.ต่างๆ เพื่อดำเนินความสะดวกและแจ้งประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 27 ก.ย.60 เป็นต้นไป

ส่วนที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ได้มีพิธีมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยลดภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชาชนมาลงทะเบียนทั้งสิ้น 607,961 ราย และมีประชาชนที่ผ่านคุณสมบัติรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 497,879 ราย โดยผู้ผ่านคุณสมบัติที่มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถไปแสดงตนขอรับบัตรได้ที่หน่วยลงทะเบียน ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ คลังจังหวัด ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

keyboard_arrow_up