‘ซอฟท์แวร์พาร์ค-เว็ลธ์เมจิก’ ส่งเสริมการบริหารเงินออม รับไทยแลนด์ 4.0 ประกาศผลงานแอนิเมชั่น

ซอฟท์แวร์พาร์คประเทศไทย และ บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด (WMSL)  เจ้าของเว็บไซต์ WealthMagik.com ประกาศผลผู้ชนะโครงการ Software Park – WeathMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 2 ประกวดผลงานแอนิเมชั่น “กองทุนรวม…เรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว” ที่หอประชุม ศ.สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 260,000 บาท แบ่งการแข่งขันเป็นประเภทนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

โครงการ Software Park – WeathMagik เงินออมสร้างชาติ Awards Season 2 จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ นำความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ด้านแอนิเมชั่นมาพัฒนาสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน ทั้งยังได้เรียนรู้การนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยบริหารเงินออมผ่านกองทุนรวม ตลอดจนได้เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม เพื่อเป็นแนวทางการทำงานในอนาคต และตอบสนองแนวนโยบาย เศรษฐกิจยุคใหม่ Thailand 4.0 ของรัฐบาล

โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาในซีซั่นแรก และได้รับการตอบรับที่ดียิ่งขึ้นในซีซั่นที่ 2 มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการถึง 77 ทีม โดยเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่ 1 มี.ค. – 15 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา ซึ่งสมัครจะได้เข้าร่วมกิจกรรมบูธแคมป์ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการเงิน เทคนิคการเล่าเรื่อง และการพัฒนาแอนิเมชั่นจากผู้เชี่ยวชาญก่อนลงมือสร้างผลงานจริง

ผู้ชนะเลิศในสาขานักเรียน นักศึกษาได้แก่ทีม Try Again ประกอบด้วยนางสาว เนตรชนก ขันดี, นายนพรุจ คงเจริญ  และ นางสาว ณัฐธิดา นวลจันทร์ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กับผลงาน หาเงินง่าย..จะตาย ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร และผู้ชนะเลิศสาขาบุคคลทั่วไป ได้แก่ ทีม HEYBOO! ประกอบด้วย นายยวัชรินทร์ วิเศษสัตย์ และ นายพีรพล จันทนา นักศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (HEYBOO! ส่งในนามบุคคลทั่วไป) กับผลงาน SEED ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร

สมเกียรติ ชินธรรมมิตร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด (WMSL) กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นการต่อยอดจากปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้ทำเพื่อกระตุ้นให้คนไทยได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนรวม และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อเข้าถึงการวางแผนบริหารเงินออมผ่านกองทุนรวม สร้างรากฐานทางการเงินที่ดีในอนาคต เนื่องจากสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และกว่า 60% ของคนไทยที่เกษียณ จน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องบริหารเงินออมให้งอกเงยตั้งแต่วันนี้.

keyboard_arrow_up