เจ้าของที่จัดหนัก!! ล้อมรั้วกันแผงลอยไม่ให้ขายของ หลังเจรจาแล้วไม่เป็นผล

อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกออนไลน์ เมื่อเพจ กลุ่มคนไทย ไม่เอาหาบเร่ แผงลอย ได้แชร์ภาพที่ระบุว่าเป็นการแก้ปัญหาร้านค้าแผงลอยที่ตั้งรุกล้ำทางเท้า และไม่สนคำเตือนของเจ้าของพื้นที่ที่ไม่อนุญาต จนต้องตัดสินใจใช้ไม้แข็งด้วยการล้อมรั้วเหล็กปิดตายเครื่องมือทำมาหากิน เนื่องจากเคยมีการเจรจาและข้อความร่วมมือมาหลายครั้งแล้ว

แม้ประเด็นเรื่องร้านค้าแผงลอยที่วางขายในพื้นที่สาธารณะจะเป็นประเด็นถกเถียงกันมาอย่างยาวนานในสังคมไทย แต่จากประเด็นดังกล่าวดูเหมือนกระแสในโลกออนไลน์ แต่เห็นด้วยกับมาตรการแก้ไขของเจ้าของพื้นที่ เนื้องจากบริเวณดังกล่าวเจ้าของไม่ได้อนุญาต อีกทั้งยังเคยมีการเจรจาขอความร่วมมือมาหลายครั้งแล้ว

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนประเด็นเรื่องความถูกต้องและเหมาะสมเกี่ยวกับร้านค้าแผงลอยต่างๆ นั้น ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องมีการถกเถียงกันไปอีกนาน เพราะแม้จะมีนโยบายจัดระเบียบเพื่อสนองตอบผู้คนจำนวนมากที่อยากให้ทางเท้าและพื้นที่สาธารณะต่างๆ กลับมาเป็นระเบียบมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังมีคนจำนวนมากที่มองร้านหาบเร่นั้นเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของย่านท่องเที่ยวไปแล้ว และยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้คนในเขตต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลร้านค้าอีกด้วย

แม้ว่าก่อนหน้านี้จะเคยมีการยกตัวเองโมเดลของประเทศสิงคโปร์ที่สร้างพื้นที่ Hawker Center หรือ ศูนย์แผงลอย ขึ้นมาเพื่อรองรับและแก้ปัญหาการเรื่องหาบเร่แผงลอยตามที่สาธารณะ แต่ดูเหมือนวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนไทยจะไม่เหมาะกับไอเดียดังกล่าว จึงทำให้แนวทางนี้ถูกตีตกไป และนำไปสู่แนวทางการควบคุมพื้นที่ที่ห้ามตั้งร้านแผงลอยแทน

แล้วคุณล่ะ…คิดว่าการวางแผงลอยแบบไหน หรืออย่างไรจึงจะเหมาะ!?
หรือความจริงแล้ว…แผงลอยเองก็ควรถูกควบคุมให้อยู่ในที่ที่ควรอยู่เช่นกัน!?

ที่มา – Facebook.com : กลุ่มคนไทย ไม่เอาหาบเร่ แผงลอย

keyboard_arrow_up