“จุดเสี่ยง” น้ำทะลัก พื้นที่เศรษฐกิจอยุธยา

แนวป้องกันน้ำท่วมคันกั้นน้ำบ้านกรด อ.บางปะอิน ระยะทางเกือบ 10 กิโลเมตร พังทรุดหลายจุด ทำให้กลายเป็นจุดเสี่ยงหากน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเอ่อล้นตลิ่งเข้ามา เพราะคันกั้นน้ำแห่งนี้ จะทำหน้าที่ป้องกันน้ำไหลเข้าพื้นที่เศรษฐกิจ และชุมชนเมืองใหม่ที่ติดกับถนนโรจนะ ถนนสายเอเชีย ศูนย์ราชการจังหวัด และพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ขณะนี้นายไมตรี ปิตินานนท์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ได้รายงานข้อมูลให้กรมชลประทานรับทราบแล้ว

keyboard_arrow_up