กรมเจ้าท่าประกาศลดค่าโดยสารเรือด่วน-ข้ามฟาก เริ่ม 3 ก.ย.60 (คลิป)

กรมเจ้าท่าประกาศลดค่าโดยสารเรือด่วน และเรือข้ามฟาก เริ่ม 3 ก.ย. 2560 นี้ โดยคณะกรรมการกระทรวงคมนาคม ได้พิจารณาเกี่ยวกับการเดินเรือประจำทาง ลงวันที่ 29 กันยา 59 ให้มีการประกาศปรับปรุงอัตราค่าเรือโดยสารในเขต กรุงเทพฯ และปริมณฑล เนื่องจากอัตราค่าน้ำมันดีเซลลดราคาลงเหลือ 24.69 บาทต่อลิตร ซึ่งต่ำกว่าที่กรมเจ้าท่ากำหนดคือ 25.01 บาทต่อลิตร โดยปรับลดค่าโดยสารลง ดังนี้

เรือด่วนเจ้าพระยา

  • เรือประจำทาง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 8, 10, และ 12 บาทตามระยะทาง
  • เรือด่วนพิเศษ ธงส้ม อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 14 บาท
  • เรือด่วนพิเศษธงเหลือง อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 19 บาท
  • เรือด่วนพิเศษธงเขียว อัตราค่าโดยสารไม่เกิน 12, 19, และ 31 บาทตามระยะทาง

เรือด่วนคลองแสนแสบ อัตราค่าโดยสาร 8, 10, 12, 14, 16, และ 18 บาทตามระยะทาง

เรือข้ามฟาก แบ่งเป็น 5 กลุ่ม คือ

  • กลุ่ม 1 อัตราค่าโดยสาร 3 บาท ได้แก่ นนทบุรี-บางศรีเมือง, ท่าช้าง-วังหลัง, ท่าช้าง-วัดระฆัง, วังหลัง-ท่าพระจันทร์เหนือ, วังหลัง-มหาราช และ ราชวงศ์-ดินแดง
  • กลุ่ม 2 อัตราค่าโดยสาร 3.50 บาท ได้แก่ โอเรียลเต็ล-วัดสุวรรณ และ ท่าเตียน-วัดอรุณ
  • กลุ่ม 3 อัตราค่าโดยสาร 4 บาท ได้แก่ สี่พระยา-คลองสาน
  • กลุ่ม 4 อัตราค่าโดยสาร 5 บาท ได้แก่ พระสมุทรเดีย์-วิบูลย์ศรี  และ สะพานตากสิน (สาทร) – ฝั่งพระนคร – ฝั่งธนบุรี
  • กลุ่ม 5 อัตราค่าโดยสาร 5.50 บาท ได้แก่ ปากคลองตลาด-วัดกาลยาณมิตร และ ปากคลองตลาด-วัดกุฏิจีน

keyboard_arrow_up