แค่เปลี่ยนก็รักษ์โลก! PEA นำใช้หลอดไฟ LED ที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรม

LED ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิด!!! หลอดไฟ LED ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เราประหยัดค่าไฟได้มากเลยนะ แม้ว่า LED จะมีราคาที่สูงแต่บอกเลยว่าประสิทธิภาพที่ได้รับสูงกว่าราคาเสียอีก หากคุณกำลังเถียงกับตัวเองว่า “ฉันคนหนึ่งแหละ ที่ไม่ได้ใช้ LED เพราะมันแพง” หารู้ไม่ว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณา, ไฟจราจร, ไฟส่องสว่างบนถนน, ป้ายไฟ, ไฟตกแต่งอาคาร, ไฟรถยนต์, ไฟจักรยาน หรือแม้กระทั่งไฟส่องสว่างหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ ต่างก็หันมาใช้หลอด LED กันหมดแล้ว

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายศุภชัย เอกอุ่น รองผู้ว่าการการไฟฟ้า ภาค 3 นายพีระพล ตัณฑโอภาส ปลัดจังหวัดสระบุรี และ นายปรัชญา เปปะตัง นายอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” โดยมีคณะผู้บริหาร PEA และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธี ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบและประมาณการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างและเปลี่ยนจากโคมชนิดเดิมซึ่งกินกระแสไฟฟ้าสูงมาเป็นโคม LED จำนวน 242 ดวงโคม ณ บริเวณพระมณฑป ในกำแพงพระมณฑป โคมไฟหงษ์ บันไดนาค และภายในศาลา ตลอดจนไฟเสาหงษ์ บริเวณถนนทางเข้าวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ด้วยหลอดแสงจันทร์ จำนวน 59 หลอด เพื่อความโดดเด่นเป็นสง่าและความงดงามในยามค่ำคืน เมื่อมีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED แล้ว สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 12,592 หน่วย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ถึง 7.4 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดได้ 50,371 บาทต่อปี

สำหรับโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 และมีแผนการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2562 โดยมีเป้าหมายหลัก คือ ช่วยประหยัดพลังงาน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาหลอดไฟ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สว่างปลอดภัย และเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น สร้างเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืน ซึ่งในปี 2562 นี้ ทางโครงการฯ ได้ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างตามแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ดังนี้

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 PEA ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นหลอดไฟประหยัดพลังงาน LED ให้กับวัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง จำนวน 24 ดวงโคม เป็นเงิน 2,016,880.-บาท ประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 23,616 หน่วยต่อปี ลดค่าไฟฟ้าได้ 94,464 บาทต่อปี ลดก๊าซเรือนกระจก ได้ถึง 13.926 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 วัดดวงดี อ เมือง จ.เชียงใหม่ ทำการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเดิมให้เป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED จำนวน 30 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,699,768.85 บาท ซึ่งสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ หน่วยต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ลดได้จากการใช้ไฟฟ้า 35,827 บาทต่อปีและสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 6.967 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

และเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 วัดป่าจันทราวาส (พุทธสถานครองราชย์ 60 ปี) ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอดประหยัดพลังงาน LED จำนวน 20 ดวงโคมรวมเป็นเงินMITSUBISHI 1,527,160 บาท สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 56,880 หน่วยต่อปีคิดเป็นเงิน 227,520 บาทต่อปีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 33.54 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

เห็นแบบนี้แล้ว คงต้องเปลี่ยนความคิด และเริ่มลงมือเปลี่ยนกันเสียที เพราะหลอดไฟ LED ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า มีอายุการใช้งานที่มากกว่าหลอดไส้ หรือ หลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ 50,000 ชั่วโมง หรือ 4-5 ปี และยังมีอุณหภูมิความร้อนที่น้อยกว่า เนื่องจากกินกระแสไฟน้อย จึงทำให้ LED ที่อยู่ข้างในหลอด เปล่งความร้อนออกมาได้น้อยกว่าหลอดไส้ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่สำคัญหลอดไฟ LED ยังช่วยรักษ์โลก เนื่องจากเป็นหลอดที่ใช้พลังงานไฟฟ้าที่ต่ำ และตัวหลอดทำมาจากพลาสติก และโพลีเมอร์ ซึ่งย่อยสลายได้ง่ายนั่นเอง.

อ้างอิงข้อมูลจาก
https://www.wemall.com/blog/1178/led-101

LED ประหยัดไฟอย่างไร

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลอด LED เเละหลอดฟลูออเรสเซนต์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย

PEA จัดพิธีเปิดและถวาย LED วัดดวงดี ตามโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ส่งมอบ “โครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย”

keyboard_arrow_up