แฉ ‘เงินทอน’ โรงเรียน จ้างครู 1.5 หมื่นต้องโอนคืน 9 พัน

เพจ “ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน” แฉพฤติกรรมของโรงเรียนเอกชนใน จ.ศรีษะเกษ บังคับให้ครูโอนเงินเดือนกว่าครึ่งคืนให้ทางโรงเรียน เพื่อแลกกับการมีงานทำ

เพจ “ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน” แฉพฤติกรรมของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.ศรีษะเกษ มีเจ้าหน้าที่เรียกเงินเดือนครู จาก 15,000 บาท ต้องโอนคืน 9,000 บาท เพื่อแลกกับการมีงานทำ โดยระบุว่า “มีโรงเรียนเอกชนหลายแห่ง เรียกรับเงินคืนจากเงินเดือนของครู โดยการบังคับครูเซ็นบริจาคให้กับทางโรงเรียนทุกเดือน เพื่อแลกกับการมีงานทำ จึงแทบไม่มีครูคนไหนกล้าร้องเรียน อย่างรายนี้ของโรงเรียนวัดแห่งหนึ่ง ต.พิงพวย อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ เป็น รร.การกุศลในพระพุทธศาสนา ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลทุกปี โดยทำสัญญาจ้างครูแจ้งไปยัง สช.เดือนละ 15,000 บาท

แต่ความจริง…เมื่อเงินเดือนเข้าบัญชีแล้ว ต้องโอนกลับมา 9,000 บาท รับจริงแค่เดือนละ 6,000 บาทในปีแรก ส่วนปีที่สองโอนกลับมา 6,000 บาท รับจริงเดือนละ 9,000 บาท และปีถัดมาจะขึ้นเงินเดือนให้ปีละ 1,000 บาท จากเงินเดือนตัวเองจนครบ 15,000 บาท ในปีที่ 8 ซึ่งมีครูอัตราจ้างถึง 30 กว่าคนที่ต้องคืนเงินส่วนนั้นกลับ ให้ผู้อำนวยการ ใครไม่ยอมก็จะถูกกดดันให้ลาออก ครูคนใหม่เข้ามาก็โดนเหมือนกัน จึงมีครูหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าเข้าออกอยู่จนเป็นเรื่องปกติ

ทั้งนี้ ระเบียบของกระทรวงศึกษาฯ ว่าด้วยเรื่องเงินอุดหนุนรายหัวนั้น จะมีรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนครูไว้ชัดเจนอยู่แล้ว คือ (14.6) โรงเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนรายบุคคลต้องดําเนินกิจการโรงเรียนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ประกาศและนโยบายของทางราชการและต้องนําเงินอุดหนุนรายบุคคลที่ได้รับไปจ่าย เป็นเงินเดือนครูไม่ต่ำกว่าวุฒิที่ทางราชการกําหนดและตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ และนําเงินที่เหลือไปใช้จ่ายเป็นค่าพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ พัฒนาอาคารสถานที่ และการดําเนิน กิจการของโรงเรียน

(14.7) โรงเรียนต้องทําบัญชีการเงินและบัญชีอื่นให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน (14.7) โรงเรียนต้องจ่ายเงินเดือนครูโดยผ่านระบบธนาคารเป็นรายบุคคลทุกเดือนและเก็บไว้เป็น หลักฐานพร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนเอกชนอีกหลายแห่งที่ทำกำไรให้เจ้าของโรงเรียนด้วยการหักเงินเดือนครูและใส่รายชื่อนักเรียนผีเข้าไป ไม่เว้นแม้กระทั่งโรงเรียนการกุศลในพุทธศาสนา หรือแม้แต่ปอเนาะในภาคใต้อีกหลายแห่ง

ล่าสุด เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ 9 พ.ย. 62 ทางเพจดังกล่าวได้โพสต์อีกรอบ ระบุว่า จัดมาอีกหนึ่งที่ !! โรงเรียนเอกชนเรียกรับเงินคืนจากเงินเดือนครู ครั้งนี้เป็นโรงเรียนวัลลภราษฎร์บำรุง อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ แต่ละเดือนมีการทำสัญญาจ้างครูเดือนละ 15,000 บาท แต่ที่นี่หักก่อนโอนครึ่ง ๆ เหลือเข้าบัญชีจริง 7,500 บาท อ้างว่าหักไว้ช่วยวัด ทั้งโรงเรียนมีครูอัตราจ้างทั้งหมด 30 คน ใครไม่พอใจก็จะถูกบีบให้ลาออกไป

keyboard_arrow_up