ก.เกษตรฯ ชง ครม.ของบกลางฟื้นฟูเกษตรกรเหยื่ออุทกภัย เผยมีนาข้าวเสียหายกว่า 5 ล้านไร่

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 15 ส.ค. 60 มีวาระสำคัญคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมสรุปรายงานตัวเลขความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยของพื้นที่เกษตร 39 จังหวัด พร้อมเสนอของบประมาณกลาง เพื่อนำมาฟื้นฟูเกษตรกร ทั้งนี้ จะเข้าไปช่วยเหลือด้านนาข้าวที่ได้รับผลกระทบ 5.3 ล้านไร่ ซึ่งจะเสียหายสิ้นเชิงหรือไม่อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เสียหายจริง โดยกระทรวงจะไม่แจกเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ปลูกต่อเพราะไม่ทันฤดูกาลปลูก ดังนั้น จะช่วยเหลือโดยให้เกษตรกร รวมกลุ่มทำโครงการสร้างรายได้ร่วมกัน ในขณะที่ด้านปศุสัตว์ และด้านประมง จะเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ไม่ต้องของบเป็นกรณีพิเศษ

ทั้งนี้ หลังจาก คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ตั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภายใต้การกำกับของนายกรัฐมนตรีแล้ว ในวันนี้ หลังประชุมคณะรัฐมนตรี เวลาประมาณ 14.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะมีการเรียกประชุมอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปหารือถึงแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันต่อไป ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1

ด้านกระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยมีสาระสำคัญ คือ สนับสนุนด้านภาษีสรรพสามิตจากกระทรวงการคลัง กำหนดประเภทชิ้นส่วน จำนวน ในการได้สิทธิทางภาษี ซึ่งประเมินมูลค่าการลงทุนจากภาคเอกชนปีแรก ในปี 2561 คาดว่าจะสูงกว่า 10,000 ล้านบาท

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เตรียมเสนอ ครม.พิจารณารายชื่อผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน ตาม พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ที่กำหนดให้แต่งตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน และ จะประกาศรายชื่อทันทีเมื่อผ่านความเห็นชอบ.

keyboard_arrow_up