มัวแต่สาดโคลนกันไปมา! สวนดุสิตโพลเผย ปชช.เกือบครึ่ง ผิดหวัง ส.ส.ไม่ทำตามนโยบาย

‘สวนดุสิตโพล’ เผยผลสำรวจประชาชน เกือบครึ่งไม่ประทับใจ ส.ส.ไม่รักษาสัญญาทำตามนโยบาย มัวแต่สาดโคลนกันไปมา เห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง

วันนี้ (15 ก.ย.62) มีรายงานว่า สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ หลังเกือบ 5 เดือนที่ประชาชนคนไทยได้ ส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามาทำงานเป็นผู้แทน เป็นปากเป็นเสียง รวมถึงเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,233 คน ระหว่างวันที่ 11-14 ก.ย. สรุปผลได้ ดังนี้

1.สิ่งที่ประชาชนประทับใจเกี่ยวกับบทบาทของ ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา คือ
อันดับ 1 มีความตั้งใจในการทำงาน ทำหน้าที่ได้ดี 51.48%
อันดับ 2 มีแนวคิดใหม่ ๆ มีนโยบายที่น่าสนใจ 28.35%
อันดับ 3 เข้าถึงง่าย เป็นกันเอง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน 22.96%
อันดับ 4 เป็นคนรุ่นใหม่ เป็น ส.ส.หน้าใหม่ ไฟแรง 21.22%
อันดับ 5 มาจากการเลือกตั้ง จากเสียงของประชาชนโดยตรง 17.57%

2.สิ่งที่ประชาชนไม่ประทับใจเกี่ยวกับบทบาทของ ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา คือ
อันดับ 1 ไม่รักษาสัญญา ไม่ทำตามนโยบาย 40.98%
อันดับ 2 ทะเลาะวิวาท สร้างความขัดแย้ง แตกแยก 29.69%
อันดับ 3 อภิปรายไม่สร้างสรรค์ ไม่ควบคุมอารมณ์ 26.64%
อันดับ 4 แย่งชิงตำแหน่งทางการเมือง เห็นแก่ประโยชน์ของตนเอง 14.34%
อันดับ 5 คุณสมบัติไม่เหมาะสม ประวัติไม่ดี 12.21%

3.สิ่งที่ประชาชนคาดหวังต่อ ส.ส.ที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามามากที่สุด คือ
อันดับ 1 มีผลงานให้เห็น มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน 39.59%
อันดับ 2 พัฒนาประเทศ จังหวัด ชุมชนให้เจริญก้าวหน้า 30.46%
อันดับ 3 ดูแลเอาใจใส่พี่น้องประชาชน ทำให้อยู่ดี กินดี 22.03%
อันดับ 4 รักษาสัญญา ทำตามนโยบายที่ให้ไว้ 18.76%
อันดับ 5 เป็นปากเป็นเสียงของประชาชน ปกป้องสิทธิของประชาชน 15.49%

4.สิ่งที่ประชาชนคาดหวังไว้กับ ส.ส. จะสมหวังหรือไม่
อันดับ 1 ค่อนข้างผิดหวัง 48.39%
เพราะเล่นเกมการเมืองแบบเดิมๆ มัวแต่ทะเลาะกัน กล่าวหา ใส่ร้าย โจมตีกันไปมา ไม่เป็นแบบอย่างที่ดี ฯลฯ
อันดับ 2 ผิดหวัง 31.07%
เพราะคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ของตนเอง ไม่ทำเพื่อประชาชน ไม่รักษาคำพูด ไม่ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้ ฯลฯ
อันดับ 3 ค่อนข้างสมหวัง 17.86%
เพราะเป็นกันเอง ใกล้ชิดประชาชน ลงพื้นที่พบปะพูดคุย เข้าถึงประชาชน รับฟังความคิดเห็น  ฯลฯ
อันดับ 4 สมหวัง 2.68%
เพราะตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน ช่วยแก้ไขปัญหา ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ เป็นผู้แทนที่ดีของประชาชน ฯลฯ

5.สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึง ส.ส. ณ วันนี้ คือ
อันดับ 1 ควรตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนและประเทศชาติ 48.14%
อันดับ 2 ทำงานใกล้ชิด ลงพื้นที่ ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน 25.45%
อันดับ 3 เป็นผู้แทนที่ดี ไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในอุดมการณ์ 23.45%
อันดับ 4 ไม่สาดโคลนกันไปมา ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง 19.26%
อันดับ 5 เปิดใจ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเร่งแก้ไข 16.30%

keyboard_arrow_up