‘บิ๊กป้อม’ สั่งเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำปี 2563 ให้เป็นระบบ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ สั่ง สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เตรียมแผนรับมือสถานการณ์น้ำในปีหน้า (2563) ย้ำ แก้ไขให้เป็นระบบ อย่าให้ซ้ำรอยปีนี้

วันนี้ (9 ก.ย.62) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ไปประชุมมอบนโยบายให้แก่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. โดยได้สั่งการให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนระบายน้ำ แจ้งเตือนประชาชนทุกพื้นที่ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบล่วงหน้า

ปรับปรุง และซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำที่มีอยู่ให้สามารถใช้การได้ตามปกติ เพื่อการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น จัดจราจรของน้ำ หน่วงน้ำ ผันน้ำ เพื่อเลี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจ และพื้นที่ชุมชน นอกจากนั้นให้พิจารณาใช้พื้นที่ลุ่มต่ำ แก้มลิง และพื้นที่เกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้วเป็นพื้นที่รับน้ำ หน่วงน้ำ เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านล่าง

ขณะเดียวกันก็ให้ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สถาบันสารสนเทศน้ำเพื่อการเกษตร (องค์การมหาชน) ตรวจสอบสภาพเขื่อน ฝาย อาคารชลประทาน ฯลฯ ระบบการระบายน้ำ สถานีโทรมาตร เพื่อติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำรวแม่น้ำ คูคลอง หากมีสิ่งกีดขวาง ให้ดำเนินการขุดลอก ทั้งผักตบชวา ขจัดขยะ และปรับปรุงแก้ไขเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ให้แล้วเสร็จโดยด่วน ในช่วงฤดูน้ำหลาก

ส่วนแผนงานระยะยาว พลเอกประวิตร ได้มอบหมายให้ สทนช. เร่งแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area Based) ใน 66 พื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งเป็นประจำ โดยเร่งรัดขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหา แผนงานโครงการสำคัญในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการต่อไป

 

 

keyboard_arrow_up