“สินค้าฟุ่มเฟือย” คืออะไร!? หลังสรรพสามิต เล็งเก็บภาษี “เกมออนไลน์ เพลง หนัง”

จากกรณีที่ กรมสรรพสามิตกำลังศึกษาแนวทางสำหรับการจัดเก็บภาษีตลาดเกมออนไลน์ เนื่องจากมีเงินหมุนเวียนในตลาดจำนวนมาก รวมทั้งกำลังหาวิธีจัดเก็บภาษีจากบริการจากต่างประเทศควบคู่ไป นอกจากนี้ ยังศึกษาการจัดเก็บภาษีจากผู้ให้บริการเพลง และหนัง ในส่วนของการเปิดรับสมาชิก (เมมเบอร์) และต้องเสียค่าบริการให้เจ้าของแพลตฟอร์ม ซึ่งจัดกลุ่มอยู่ในประเภทภาษีฟุ่มเฟือย

แล้ว…สินค้าฟุ่มเฟือยคืออะไร!?

สินค้าฟุ่มเฟือย (Luxury goods) ในทางเศรษฐกิจ หมายถึงสินค้าที่อุปสงค์สูงเกินกว่าอัตราส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับ สินค้าจำเป็น (necessity goods) กล่าวคือเป็นสิ่งที่มีความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ (Income elasticity of demand) เมื่อผู้คนมีฐานะร่ำรวยขึ้นก็จะซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยมากขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งก็หมายความว่าถ้ารายได้ตกความต้องการก็จะลดตามลงไปด้วย แต่ความสัมพันธ์ระหว่างความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้ มิได้เป็นความสัมพันธ์ที่คงที่เมื่อเทียบกับรายได้ และอาจจะเปลี่ยนแปลงตามแต่ระดับของรายได้

แต่ทั้งนี้ หมายความของ “สินค้าฟุ่มเฟือย” อาจจะกลายมาเป็น “สินค้าปกติ” (normal goods) ซึ่งขึ้นอยู่กับระดับรายได้ ตัวอย่างเช่นผู้ที่มีฐานะดีหยุดซื้อรถยนต์ชั้นหรูสำหรับการสะสม และหันมาสะสมเครื่องบินแทนที่ ในกรณีนี้รถยนต์ชั้นหรูก็กลายมาเป็น “สินค้าปกติ” สำหรับคนกลุ่มที่มีฐานะดี

keyboard_arrow_up