ปชป.เปิดตัวทีมอเวนเจอร์ “จุรินทร์” เผยส่งชื่อ 7 รมต.ให้นายกฯพิจารณาแล้ว

พรรคประชาธิปัตย์ เปิดตัวทีมอเวนเจอร์เศรษฐกิจทันสมัย โดยมีนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคเป็นประธานคณะทำงาน ด้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ส่งรายชื่อ 7 รัฐมนตรีพรรค ให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงรายชื่อรัฐมนตรีทั้ง 7 คน ที่คณะกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์อนุมัติ ว่า เช้าที่ผ่านมา (17 มิ.ย.62) ได้ส่งรายชื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว โดยย้ำว่าทุกคน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์ สุจริตและเสียสละทำงานเพื่อประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

พร้อมกันนี้ พรรคประชาธิปัตย์ ได้เปิดตัวทีมอเวนเจอร์เศรษฐกิจ หรือทีมเศรษฐกิจทันสมัยของพรรค รวม 9 คน โดย มีนายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคเป็นประธานคณะทำงาน ในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ประเทศทันสมัยทางเศรษฐกิจในอนาคต

โดยบุคคล ทีมอเวนเจอร์เศรษฐกิจทันสมัย ที่น่าสนใจ ประกอบด้วย นายอรรถ เหมวิจิตรพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน, รศ.อักษรศรี พานิชสาส์น เชียวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศ, นายนาวี นาควัชระ ผู้เชียวชาญด้านเกษตรอินทรี นวัตกรรมชาวบ้านและนายสมศักดิ์ บุญคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม


ทั้งนี้ ทีมอเวนเจอร์เศรษฐกิจทันสมัยของพรรค จะทำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพรรค เพื่อขับเคลื่อนแนวนโยบายเศรษฐกิจ จะลงพื้นที่แก้ปัญหาปากท้องประชาชน สร้างแรงงานฝีมือยุคใหม่ให้ทันสมัย ผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มและคุณภาพชีวิตดีขึ้น

keyboard_arrow_up