ประกาศห้ามนำเข้า “รถยนต์ใช้แล้ว” หวังแก้มลพิษ พบผิด ศุลกากรทำลายได้ทันที

วันที่ 14 มิ.ย. 62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. เรื่อง กำหนดให้รถยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรพ.ศ. 2562 โดยใจความระบุว่า ให้ประกาศนี้บังคับใช้หลัง 180 วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำหรับ “รถยนต์ใช้แล้ว” หมายความว่า รถยนต์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว แต่ไม่รวมถึง

1.รถยนต์ที่ผ่านการใช้งานเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการทดสอบคุณภาพหรือเพื่อการจัดส่งไปยังแหล่งจำหน่าย โดยมีหนังสือรับรองจากเจ้าของตราสินค้า

2.รถยนต์ที่ได้จดทะเบียนใช้งานครั้งแรกในต่างประเทศก่อนบรรทุกลงในยานพาหนะจากเมืองต้นทางไม่เกินหกสิบวัน โดยได้ชำระภาษีอากรต่อกรมศุลกากร กระทรวงการคลังตามที่กำหนดสำหรับรถยนต์ใหม่

ประกาศฉบับดังกล่าว ระบุว่า หากมีการฝ่าฝืนนำรถยนต์ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับการยกเว้นอย่างเป็นทางการ กรมศุลกากรมีอำนาจในการทำลายรถยนต์ดังกล่าวได้

keyboard_arrow_up