12 สิงหานี้ ตุ๊กตุ๊กยะลา รวมใจบริการฟรี! ทำดีเพื่อแม่

วันนี้ 4 ส.ค.60 ได้รับรายงานจากผู้สื่อข่าว จ.ยะลา ว่า นายสุจิตร รัตนาภรณ์พิพัฒน์ รองประธานสหกรณ์เดินรถยะลาจำกัด ใน ฐานะหัวหน้ากลุ่มจิตอาสาทำดีเพื่อแม่ จัดให้บริการโดยสารรถฟรี ในวันที่ 12 สิงหาคมที่จะถึงนี้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหามหาราชินี โดยมีกลุ่มเพื่อนจิตอาสาในอาชีพเดียวกันเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 15 คน โดยจัดให้บริการ รับ-ส่ง ผู้โดยสารรถ (รถตุ๊กตุ๊ก) ในเขตเทศบาลนครยะลา ฟรีตลอดทั้งวัน

นาย สุจิตร รัตนาภรณ์พิพัฒน์ รองประธานสหกรณ์เดินรถจำกัด จังหวัดยะลา กล่าวว่า ตนเองได้เริ่มกิจกรรมจิตอาสา ให้บริการรถโดยสารภายในเขตเทศบาลนครยะลาฟรี ตามกิจกรรมทำดีเพื่อแม่ ในวันที่ 12 สิงหาคม มาตั้งแต่ปี 2552 เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการปิดทองหลังพระทำมาคนเดียวโดยตลอด ต่อมาในปี 2554 เริ่มเปิดตัวมีเพื่อนมาร่วมกิจกรรม จำนวน 6 คน และมีจำนวนเพิ่มขึ้นในปีต่อๆ มา จนล่าสุดปีนี้ตนได้ประสานงานกับสหกรณ์การเดินรถยะลาไทยพาณิชย์จำกัด เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยกัน ทำให้มีรถเข้าร่วม  15 คัน และคาดว่าในวันงานจริงๆ อาจมีรถมาร่วมกิจกรรมมากกว่า15 คัน จึงเชิญชวนชาวยะลา และผู้ที่ต้องการเดินทางมายังจังหวัดยะลาในวันแม่ 12 สิงหานี้ ให้มาใช้บริการรถที่มีธงตราสัญญาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ ในรัชกาลที่ 9 และข้างๆ รถยังมีป้ายประกาศเป็นไวนิล ซึ่งมีข้อความว่า ทำดีเพื่อแม่ 12 สิงหา บริการฟรี ติดอยู่ทุกคันอีกด้วย

นายสุจิตร กล่าวอีกว่า ตนและเพื่อนร่วมอาชีพทั้งไทยพุทธและมุสลิม ได้ตั้งปณิธานจะร่วมกันถวายความจงรักภักดีต่อในหลวง รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ด้วยการให้บริการโดยสารรถฟรี  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตรีย์ และความเป็นเอกภาพระหว่างชาวไทยและชาวไทยมุสลิม เพื่อให้เกิดสันติสุขอย่างยืนในพื้นที่จังหวัดยะลาต่อไปอีกด้วย

keyboard_arrow_up