ยโสธรอ่วม! เขื่อนน้ำชีทะลักท่วมหมู่บ้าน การสัญจรถูกตัดขาด

ที่เขื่อนน้ำชี ยโสธร-พนมไพร บ้านหนองหอย ตำบลเขื่อนคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการยกประตูขึ้นแขวนเหนือน้ำแล้วทั้ง 8 ช่อง เพื่อระบายน้ำลงด้านล่างอย่างสะดวก ซึ่งน้ำด้านเหนือและด้านท้ายเขื่อนอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน ทำให้ไหลระบายช้าลง ขณะที่น้ำตอนเหนือยังหนุนสูงขึ้นเลื่อยๆ ส่วนด้านล่างของพนังเขื่อนฝั่งบ้านหนองหอย ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง ได้ถูกน้ำกระทบฝั่งขาดจนน้ำไหลพราก มีความยาวประมาน 400 เมตร ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ พร้อมทั้งประกาศห้ามชาวบ้านจับปลา เนื่องจากหวั่นเกิดอันตราย  นอกจากนี้ยังมีพนังกั้นน้ำชีระหว่าง บ้านกุดกง บ้านหนองหอย บ้านปากเป่ง บ้านดอนแก้ว บ้านสำโรง ถึงบ้านคุยตับเต่า น้ำชีไหลเข้าท่วมเป็นช่วงๆ มีความสูง 3-70 เซนติเมตร การสัญจรถูกตัดขาด ซึ่งหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ บ้านปากเป่ง บ้านดอนแก้ว บ้านคุยตับเต่า ถนนภายในหมู่บ้านและบ้านเรือนก็ถูกน้ำท่วมขัง โดยเฉพาะ บ้านปากเป่ง ไม่สามารถเข้าออกได้ น้ำท่วมถนนสูงถึง1เมตร บางครัวเรือนไม่สามารถนำสัตว์เลี้ยงของตัวเองออกมาได้ทัน ติดเกาะอยู่ใต้ทุนบ้าน รวมถึงวัดเริ่มมีน้ำท่วมสูง ผู้นำหมู่บ้านเร่งจัดเตรียมหาที่อยู่ให้พระสงฆ์ก่อนจะนิมนต์ออกมาจากวัดเช่นเดียวกัน

keyboard_arrow_up